Niew?a?ciwa piel?gnacja oraz szkodliwe czynniki zewn?trzne sprawiaj?, ?e nasza skóra nie jest w stanie utrzyma? odpowiedniego nawil?enia i zdrowego wygl?du. Gdy zostaje naruszona jej wierzchnia, hydrolipidowa warstwa ochronna dochodzi do nadmiernej ucieczki wody z g??bszych warstw skóry przez co staje si? ona szorstka, przesuszona i sk?onna do podra?nie?. Aby zapobiega? tym procesom nale?y wzbogaci? codzienn? piel?gnacj? cia?a o kosmetyki skutecznie chroni?ce skór? przed utrat? wody. Takie dzia?anie maj? olejki do cia?a Dove Purely Pampering pistachio cream & magnolia oraz Dove Purely Pampering shea butter & warm vanilla.

Dlaczego olejki Dove Purely Pampering s? tak skuteczne?

Olejki do cia?a Dove zawieraj? humektanty – substancje zatrzymuj?ce nawil?enie w skórze oraz emolienty, dzia?aj?ce zmi?kczaj?co. Dzi?ki dodatkowi olejów ro?linnych tworz? ochronn? (okluzyjn?) warstewk? na powierzchni naskórka, dzi?ki której nie dochodzi do szybkiego odparowywania z niego wody. Oleje ro?linne to tak?e ca?e bogactwo witamin i kwasów t?uszczowych oraz skutecznych przeciwutleniaczy, które zapewniaj? skórze doskona?e od?ywienie, g?adko?? i elastyczno??. Naturalne olejki eteryczne (z magnolii i wanilii) zawarte w kosmetykach sprawiaj?, ?e u?ycie olejków do cia?a jest prawdziw? przyjemno?ci? dla skóry i zmys?ów.

  • Dove Purely Pampering suchy olejek pistacja i magnolia pistachio cream & magnolia.

Dove Purely Pampering pistachio cream&magnolia 150 ml, cena ok.36,99 z?

Suchy olejek do cia?a zawiera olejek pistacjowy, który znakomicie wyg?adza skór?, pozostawiaj?c j? mi?kk? w dotyku. Baz? kosmetyku jest natomiast – olej z pestek winogron. Oba s? bogate w niezb?dne nienasycone kwasy t?uszczowe (m.in. kwas linolowy), które dog??bnie od?ywiaj? skór?, zapewniaj?c jej g?adko?? i zdrowy wygl?d. Dodatkowo olejek sezamowy zawiera witamy A i E – zwane witaminami urody, od?ywcz? witamin? B oraz silne przeciwutleniacze, które niweluj?ce szkodliwy wp?yw wodnych rodników na skór?. Suchy olejek doskonale zast?puje balsam do cia?a, szybko si? wch?ania, nie zostawiaj?c na skórze ani na odzie?y t?ustawej warstewki. Dodatkow? zalet? suchego olejku jest jego luksusowy i kobiecy zapach. Kompozycj? zapachow? otwieraj? nuty owocowe (m.in. pomara?czy, zielonego jab?ka, gruszki, ananasa, brzoskwini). W nucie ?rodkowej przewa?aj? zapachy kwiatowe, przede wszystkim zapach ró?owej magnolii (uzyskany dzi?ki naturalnego olejkowi z magnolii) oraz delikatny ja?min. Nut? bazow? tworz? m.in. zapachy wanilii, drzewa sanda?owego, bursztynu i pi?ma.

Pojemno??: 150 ml, cena ok. 36,90 z?

  • Dove Purely Pampering olejek do cia?a mas?o shea i ciep?a wanilia shea butter & warm vanilla.

Dove Purely Pampering shea butter&warm vanilla 150 ml, cena ok.36,99 z?

Olejek do cia?a zawiera olej z nasion s?onecznika oraz mas?o shea. Badania dowodz?, ?e olej z nasion s?onecznika to jeden z najskuteczniejszych sk?adników kosmetycznych, którypotrafi poprawi? stopie? nawil?enia naskórka o 12%-18%. Pomaga zachowa? równowag? hydrolipidow? w wierzchniej warstwie naskórka i nie powoduje podra?nie? skóry. Drugim wa?nym sk?adnikiem kosmetyku jest mas?o shea to tak naprawd? olej pozyskiwany z nasion z afryka?skiego drzewa mas?owego- mas?osza. Mas?o shea ma wszechstronne w?a?ciwo?ci piel?gnacyjne.Jest bogate w witaminy A i E oraz cenne dla skóry nienasycone kwasy t?uszczowe. Dzi?ki kwasom tworzy na skórze ochronny lipidowy p?aszcz, który przeciwdzia?a nadmiernej ucieczce wody z naskórka. Bogactwo witamin A i E sprawia, ?e mas?o shea ma dzia?anie antystarzeniowe i nawil?aj?ce. Kompozycj? zapachow? tworz? nuty owocowe (cytrusów i pomara?czy), kwiatowe (heliotropu i ró?y) os?odzone nutami ciep?ej wanilii, karmelu i br?zowego cukru.

Pojemno??: 150 ml, cena ok. 36,90 z?

Share: