Rexona, jako jedyna marka na rynku oferuje konsumentom antyperspiranty, które nie tylko redukuj? pocenie i hamuj? rozwój bakterii odpowiedzialnych za powstawanie nieprzyjemnego zapachu potu, ale tak?e dzi?ki prze?omowej technologii MotionSense™ – zapewniaj? d?ugotrwa?? ?wie?o??, o krok wyprzedzaj?c pocenie.

Dlatego kobiety mog? czerpa? z ?ycia wi?cej , stawiaj?c czo?o kolejnym wyzwaniom – bez wzgl?du na to co robi? mog? liczy? na niezawodn? ochron?, jak? zapewnia Rexona.

REXONA – NIEZAWODNA OCHRONA, DZI?KI KTÓREJ MO?ESZ WI?CEJ

Mo?esz wi?cej – to has?o, które motywuje do dzia?ania miliony kobiet na ca?ym ?wiecie. To zach?ta do robienia rzeczy, które sprawiaj?, ?e czujemy si? lepiej, wygl?damy lepiej – jeste?my lepszymi lud?mi ka?dego dnia, pokonuj?c w?asne ograniczenia.

Mo?emy wi?cej dzi?ki niezawodnej ochronie, jak? gwarantuje marka Rexona. Szerokie portfolio produktów sprawia, ?e ka?da kobieta bez problemu dobierze kosmetyk odpowiadaj?cy jej preferencjom – w sprayu, sztyfcie lub roll-onie, o nucie zapachowej pasuj?cej do nastroju lub stylu bycia.

Cech? wspóln? wszystkich antyperspirantów REXONA jest:

 • wysoka skuteczno?? – gwarancja ?wie?o?ci, dzi?ki formule z zaawansowan? technologi? MotionSense™,
 • wysoka jako?? produktów i bezpiecze?stwo stosowania –kosmetyki REXONA s? przebadane dermatologicznie,
 • wysoka zawarto?? sk?adnika antyperspiracyjnego – ka?dy z antyperspirantów REXONA zapewnia 48 h ochrony przed potem i nieprzyjemnym zapachem.

REXONA ALOE VERA

Rexona roll-on Aloe Vera?wie?y zapach ogórka, arbuza i listków fio?ka stopniowo przechodzi w kobiece, kwiatowo-owocowe nuty frezji, piwonii oraz jab?ka. Podstaw? zapachu tworz? delikatne i zmys?owe nuty drzewno-pi?mowe.

DZIA?ANIE:

 • redukuje pocenie i hamuje rozwój bakterii odpowiedzialnych za powstawanie nieprzyjemnego zapachu potu,
 • zapewnia d?ugotrwa?? ?wie?o??, dzi?ki opatentowanej technologii MotionSense™,
 • posiada dwa rodzaje mikrokapsu?ek:
 • pierwsze aktywowane s? przez wilgo? – uwalniaj? porcj? zapachu pod wp?ywem potu,
 • drugie aktywowane s? przez ruch – mikrokapsu?ki MotionSense™p?kaj? pod wp?ywem ruchu cia?a zapewniaj?c dodatkow? porcj? ?wie?o?ci za ka?dym razem, gdy zwi?ksza si? nasza aktywno??.

Roll-on 50 ml, cena 11,49 z?,

REXONA LINEN DRY

Rexona roll-on Linea DrySzykujesz si? na imprez? i chcesz zrobi? wra?enie… Z Rexon? Linen Dry masz pewno??, ?e tej nocy nic nie stanie Ci na drodze, a d?ugotrwa?a ochrona sprawi, ?e us?yszysz dzi? wiele komplementów. Wszystko to bez ?ladów na ubraniach. 48 godzin pe?nej kontroli nad sytuacj?!

DZIA?ANIE:

 • redukuje pocenie i hamuje rozwój bakterii odpowiedzialnych za powstawanie nieprzyjemnego zapachu potu,
 • zapewnia d?ugotrwa?? ?wie?o??, dzi?ki opatentowanej technologii MotionSense™,
 • posiada dwa rodzaje mikrokapsu?ek:
 • pierwsze aktywowane s? przez wilgo? – uwalniaj? porcj? zapachu pod wp?ywem wydzielanego potu,
 • drugie aktywowane s? przez ruch – mikrokapsu?ki MotionSense™p?kaj? pod wp?ywem ruchu cia?a zapewniaj?c dodatkow? porcj? ?wie?o?ci za ka?dym razem, gdy zwi?ksza si? nasza aktywno??.

Roll-on 50 ml, cena 11,49 z?

REXONA COTTON

Rexona roll-on CottonJe?li Twoja skóra jest delikatna i wra?liwa, to idealna ochrona dla Ciebie. ?agodny i delikatny zapach b?dzie trwa? w zgodzie z Twoj? natur?. Bogate nuty ?agodnej ambry, zwiewnych p?atków kwiatowych dodadz? Ci kobieco?ci.

DZIA?ANIE:

 • redukuje pocenie i hamuje rozwój bakterii odpowiedzialnych za powstawanie nieprzyjemnego zapachu potu,
 • zapewnia d?ugotrwa?? ?wie?o??, dzi?ki opatentowanej technologii MotionSense™,
 • posiada dwa rodzaje mikrokapsu?ek:
 • pierwsze aktywowane s? przez wilgo? – uwalniaj? porcj? zapachu pod wp?ywem wydzielanego potu,
 • drugie aktywowane s? przez ruch – mikrokapsu?ki MotionSense™p?kaj? pod wp?ywem ruchu cia?a zapewniaj?c dodatkow? porcj? ?wie?o?ci za ka?dym razem, gdy zwi?ksza si? nasza aktywno??.

Roll-on 50 ml, cena 11,49 z?

REXONA BIORYTHM

Rexona roll-on BiorythmWieloowocowe nuty z?o?one z gruszki, mandarynki i zielonego jab?ka idealnie zharmonizowane z p?atkami gardenii, frezji i kwiatu pomara?czy tworz? wyj?tkowo orze?wiaj?cy zapach. Systemem Motionsense™ zapewnia d?ugotrwa?? ochron?, kiedy jeste? w ruchu.

DZIA?ANIE:

 • redukuje pocenie i hamuje rozwój bakterii odpowiedzialnych za powstawanie nieprzyjemnego zapachu potu,
 • zapewnia d?ugotrwa?? ?wie?o??, dzi?ki opatentowanej technologii MotionSense™,
 • posiada dwa rodzaje mikrokapsu?ek:
 • pierwsze aktywowane s? przez wilgo? – uwalniaj? porcj? zapachu pod wp?ywem wydzielanego potu,
 • drugie aktywowane s? przez ruch – mikrokapsu?ki MotionSense™ p?kaj?pod wp?ywem ruchu cia?a zapewniaj?c dodatkow? porcj? ?wie?o?ci za ka?dym razem, gdy zwi?ksza si? nasza aktywno??.

Roll-on 50 ml, cena 11,49 z?

REXONA SHOWER CLEAN

Rexona roll-on Shower CleanPoczuj si? lekko i pewnie! Zapach rozpoczyna wyra?na, ?wie?a nuta bergamotki i zielonego jab?ka, która przechodzi w bogate, kwiatowe nuty serca ze ?wie?nut? brzoskwini i kwiatowymi nutami jasminu i ró?y. Kompozycj? zamyka kremowa baza drzewa sanda?owego i pi?ma z ciep?ymi akcentami bursztynu, która daje d?ugotrwa?y zapach.

DZIA?ANIE:

 • redukuje pocenie i hamuje rozwój bakterii odpowiedzialnych za powstawanie nieprzyjemnego zapachu potu,
 • zapewnia d?ugotrwa?? ?wie?o??, dzi?ki opatentowanej technologii MotionSense™,
 • posiada dwa rodzaje mikrokapsu?ek:
 • pierwsze aktywowane s? przez wilgo? – uwalniaj? porcj? zapachu pod wp?ywem wydzielanego potu,
 • drugie aktywowane s? przez ruch – mikrokapsu?ki MotionSense™p?kaj? pod wp?ywem ruchu cia?a zapewniaj?c dodatkow? porcj? ?wie?o?ci za ka?dym razem, gdy zwi?ksza si? nasza aktywno??.

DOST?PNE OPAKOWANIE I CENA:

Roll-on 50ml , cena 11,49 z?

Share: