Kobiety też potrafią grać w gry. I bardzo dobrze im to wychodzi!

Od 13 do 15 marca podczas Intel Extreme Masters 2015 w katowickim Spodku fani gamingu b?d? mieli okazj? spotka? si? z cz?onkami Alsen Team –  jednej z najbardziej licz?cych si? organizacji sportów elektronicznych w Polsce. Jak co roku na specjalnie przygotowanym stoisku Alsen fani gier Counter Strike: Global Offensive, FIFA 15 i League of Legends b?d? mogli sprawdzi? swoje umiej?tno?ci.

Czytaj dalej...

Samsung GALAXY Tab 3 z Angry Birds

Tablety to urz?dzenia, które idealnie nadaj? si? do umilania czasu, pracy czy nauki wsz?dzie tam, gdzie nie mamy mo?liwo?ci skorzystania z komputera stacjonarnego b?d? notebooka. Zach?camy do zakupu produktu korea?skiego giganta rynku RTV, IT i AGD. Tablet Samsung GATAXY Tab 3 10.1 to urz?dzenie, które zosta?o stworzone z my?l? o multimedialnej rozrywce dla ca?ej rodziny! Luksusowy ekran o przek?tnej 10.1” wydobywa z tabletu to, co najlepsze. Od udoskonalonych kamer po lepsz? obs?ug? multimediów. GALAXY Tab 3 dzia?a jak marzenie. Nowy GALAXY Tab 3 (10.1”) wygl?da elegancko za spraw? l?ejszej i smuklejszej obudowy, w której uda?o si? umie?ci? zaskakuj?co du?y ekran o przek?tnej 10.1”. Dzi?ki temu urz?dzenie dobrze le?y w d?oni, a ty mo?esz cieszy? si? doskona?ym obrazem.

Czytaj dalej...

Słuchawki dla DJ – SMS Audio DJ Pro Performance!

SMS Audio to s?uchawki stworzone z my?l? o bardziej wymagaj?cych odbiorcach. Oprócz ?wietnego uniwersalnego wygl?du zadbano o wysokiej jako?ci studyjny d?wi?k.

Na pocz?tku kwietnia mieli?my mo?liwo?? spotkania stworzyciela marki – 50 Centa w warszawskich z?otych tarasach, DDTVN lub na spacerze w mie?cie. Przez kilka dni swojej obecno?ci w Polsce raper przedstawi? lini? bezprzewodowych i przewodowych s?uchawek. Jednymi z nich s? DJ Pro Performance.

Czytaj dalej...