Sposób na ekspresowe odświeżenie włosów – suchy szampon DOVE Refresh+Care

Suchy szampon to jeden z ulubionych produktów stylistów fryzur na ca?ym ?wiecie. Pozwala od?wie?y? w?osy mi?dzy myciami bez konieczno?ci u?ywania wody, jednocze?nie dodaj?c im obj?to?ci. Przydatny w pracy, w podró?y, przed randk? i zawsze wtedy, gdy nie mo?emy lub nie chcemy my? ca?ych w?osów, a zale?y nam na ich ?wie?ym wygl?dzie. Dzi?ki nowo?ci – suchemu szamponowi DOVE Refresh + Care mo?emy nie tylko od?wie?y? fryzur?, ale i zadba? o w?osy. Wszystko za sprawa unikalnej formu?y wzbogaconej o sk?adniki piel?gnacyjne.

Czytaj dalej...

TIMOTEI DROGOCENNE OLEJKI DLA PIĘKNA TWOICH WŁOSÓW

Marka Timotei dba o pi?kno w?osów, wykorzystuj?c wszystko to, co najcenniejsze w naturze. Bogata, upi?kszaj?ca formu?a nowego Timotei Drogocenne Olejki zawiera a? 3 olejki od dawna znane ze swoich w?a?ciwo?ci piel?gnacyjnych i upi?kszaj?cych: organiczny olejek arganowy, olejek z migda?ów oraz olejek kokosowy, wzbogacone o organiczny ekstrakt z ja?minu.

Czytaj dalej...

Pozwól oczarować się nową jakością pielęgnacji z kolekcją head&shoulders Apple Fresh o urzekającym jabłkowym zapachu!

Co sprawia, ?e kosmetyk do piel?gnacji w?osów staje si? tym idealnym? Tajemnica z pewno?ci? cz??ciowo ukryta jest w jego dzia?aniu. Ulubiony kosmetyk powinien sprawia?, by w?osy by?y pi?kne – g?adkie i l?ni?ce, a tak?e podatne na uk?adanie. To jednak nie wszystko. Du?? rol? odgrywa jego zapach, oddzia?uj?cy na nasze zmys?y. Dlatego eksperci marki head&shoulders udoskonalili technologi? zapachow? nowych przeciw?upie?owych szamponów i od?ywek head&shoulders Apple Fresh o urzekaj?cym jab?kowym zapachu. Dzi?ki temu mo?emy cieszy? si? intensywnym uczuciem ?wie?o?ci ju? podczas porannej piel?gnacji w?osów, a po niej – pi?knymi w?osami bez ?upie?u o zniewalaj?cym zapachu utrzymuj?cym si? przez ca?y dzie?.

Czytaj dalej...