o.b.R ProComfortT Night

Podczas okresu ka?da kobieta potrzebuje niezawodnej ochrony zarówno w ci?gu dnia, jak i w nocy. Tymczasem obfite miesi?czki, obawa przed przeciekaniem i przykrymi plamami na po?cieli i bieli?nie sp?dzaj? kobietom sen z powiek. Dlatego z my?l? o niezawodnej ochronie w ci?gu nocy zaprojekto- wano nowe o.b.® ProComfort™ Night. Pierwsze na rynku tampony z zabezpieczaj?cymi skrzyde?kami SilkTouch™, które delikatnie rozwijaj? si? i dopasowuj? do kszta?tu kobiecego cia?a, dzi?ki czemu zapewniaj? niezawodn? ochron? przez ca?? noc i gwarantuj? poranne uczucie czysto?ci i ?wie?o?ci.

Czytaj dalej...

Kubuś Waterrr – woda smakowa, która nie toleruje konserwantów

Lato i wakacje zbli?aj? si? wielkimi krokami. S?oneczna pogoda i wysokie temperatury ju? nied?ugo sprawi?, ?e cz??ciej b?dziemy si?ga? po napoje, które pomog? nam ugasi? pragnienie w gor?ce dni. Idealnym wyborem dla dzieci i ca?ej rodziny b?dzie z pewno?ci? Kubu? Waterrr – woda smakowa bez konserwantów. Zawiera ona naturalny sok owocowy, dzi?ki któremu napój ma wspania?y smak i zapewnia orze?wienie zarówno ma?ym, jak i du?ym konsumentom.

Czytaj dalej...

7 grzechów głównych maratończyka

Bez wzgl?du na to, czy dopiero rozpoczynasz przygod? z bieganiem i za cel stawiasz sobie bieg na 10 km, czy trenujesz zdecydowanie d?u?ej i zamierzasz w tym roku zdoby? Koron? Maratonów Polskich, warto pami?ta? o kilku zasadach, których ?amanie grozi dyskwalifikacj?. W rywalizacji mo?e bowiem przeszkodzi? kontuzja. Najcz?stsze b??dy marato?czyków omawia dr n. med. Jacek Jaroszewski – lekarz Reprezentacji Polski w pi?ce no?nej, ortopeda w Szpitalu Centrum ENEL-MED.

Czytaj dalej...

Smakowita rybka dla najmłodszych

W ?yciu ka?dego malucha nadchodzi czas na rozszerzenie diety o nowe, ciekawe smaki. Nale?y wtedy pami?ta? tak?e o rybkach, zw?aszcza morskich, które s? ?ród?em warto?ciowego bia?ka, b?d?cego budulcem organizmu. W?a?nie dlatego eksperci zalecaj? w??czenie ryb morskich, takich jak mintaj i ?oso?, do diety dzieci ju? w 6. miesi?cu ?ycia. Zgodnie ze schematem ?ywienia niemowl?t, ryba powinna by? sk?adnikiem obiadków 1-2 razy w tygodniu. Dlatego planuj?c tygodniowe menu ma?ego smakosza, nale?y pami?ta? o tym, aby obiadki mi?sne podawa? przez 5 dni w tygodniu, a dania z rybk? przez pozosta?e dni – wyja?nia Anna Rzeszotek, Ekspert ds. ?ywienia w Nestlé Polska S.A.

Czytaj dalej...

AVON WALK – Rusz z pomocą!

Rusza 17. edycja Marszu Ró?owej Wst??ki organizowanego w ramach Wielkiej Kampanii ?ycia – AVON kontra Rak Piersi. W tegorocznej ods?onie akcja odb?dzie si? pod has?em Rusz z Pomoc?! – AVON WALK – Marsz Ró?owej Wst??ki. Ta wa?na inicjatywa spo?eczna, nie tylko szerzy wiedz? na temat profilaktyki raka piersi, ale tak?e daje nadziej? – u?wiadamia Polkom, ?e wcze?nie wykryta choroba to nie wyrok. AVON WALK Marsz Ró?owej Wst??ki odb?dzie si? 7 czerwca, dzi?ki wspólnemu zaanga?owaniu marki AVON oraz Stowarzyszenia Amazonki Warszawa-Centrum, które od wielu lat pomaga kobietom w walce z rakiem piersi.

Czytaj dalej...