GRAFFITI 3D to nowoczesna linia produktów do uk?adania, stylizacji i piel?gnacji w?osów.

Udoskonalone receptury kosmetyków oparte zosta?y na naturalnych sk?adnikach wzmacniaj?cych ich dzia?anie i w?a?ciwo?ci piel?gnuj?ce.

zbiorowe2-500x345W efekcie stosowania produktów GRAFFITI 3D w?osy s? zdrowe, doskonale nawil?one, pe?ne obj?to?ci, energii i blasku, a fryzura seksowna i doskonale wystylizowana i utrwalona.

GRAFFITI-3D-?el-do-w?osów-MOCNY_5902169011697

Innowacyjny ?el do stylizacji w?osów z bardzo silnym sk?adnikiem nawil?aj?cym KWASEM HIALURONOWYM, wyj?tkowo mocno i d?ugotrwale utrwala ka?d? fryzur?, jednocze?nie rewelacyjnie piel?gnuj?c i od?ywiaj?c w?osy.

?el utrwala nawet najbardziej niesforne w?osy. Zapewnia luksusow? trwa?o?? nawet bardzo wymy?lnym fryzurom, zachowuj?c ich naturaln? spr??ysto??, uwodzicielski kszta?t i ol?niewaj?cy po?ysk. Ma pi?kny zapach, dodaje w?osom fantazji i energii, nie obci??a ich i nie wysusza.

KWAS HIALURONOWY
to jedna z najsilniejszych substancji nawil?aj?cych. Zapobiega wysuszaniu zarówno w?osów jak i skóry na g?owie, zamyka i zatrzymuje wilgo? we w?osach, nawil?a je od wewn?trz, dzi?ki czemu w?osy s? zdrowe, mocne, wolne od uszkodze? i ?wietnie nawil?one.

KERATYNA
– istotny budulec w?osów odpowiedzialny za ich kondycj? i jako??.

GRAFFITI-3D-Spray-do-w?osów-dodaj?cy-obj?to?ci-EFEKT-PUSH-UP_5902169011741

Zmys?owa obj?to?? w?osów? Nic prostszego. Spray rewelacyjnie unosi w?osy u nasady, zwi?kszaj?c tym samym obj?to?? fryzury. Dodaje w?osom po?ysku, energii i witalno?ci. U?atwia rozczesywanie i modelowanie.

Keratyna to istotny budulec w?osów odpowiedzialny za ich kondycj? i jako??. Uzupe?nia i odbudowuje uszkodzone ?uski w?osów, dzi?ki czemu wyra?nie zwi?ksza ich obj?to?? i grubo??. Wzmacnia i od?ywia w?osy, intensywnie nawil?a.

Proteiny Jedwabiu „uszczelniaj?” powierzchni? w?osów, nadaj? im wyj?tkow? g?adko??, nawil?aj? w?osy od wewn?trz.

Spray aplikuj u nasady umytych i osuszonych r?cznikiem w?osów, uk?adaj?c je w kierunku przeciwnym do ich naturalnego u?o?enia. Rozczesz, modeluj fryzur? przy u?yciu suszarki.

Bielenda Graffiti 3D Spray termoochronny do w?oso?w REPARATOR

Spray Termoochronny skutecznie chroni w?osy przed uszkodzeniami pod wp?ywem dzia?ania wysokiej temperatury przy stylizacji. Rewelacyjnie wyg?adza i regeneruje przesuszone i zniszczone w?osy, pozwala unikn?? efektu puszenia. U?atwia rozczesywanie i modelowanie.

D-Panthenol pogrubia w?ókno w?osa, nadaje po?ysk, zamyka wilgo? we w?osach, zapobiega rozdwajaniu si? ko?cówek.

Keratyna uzupe?nia i odbudowuje uszkodzone ?uski w?osów, dzi?ki czemu wyra?nie zwi?ksza ich obj?to?? i grubo??. Wzmacnia i od?ywia w?osy, intensywnie nawil?a.

Efekt? Zdrowe, mocne, wolne od uszkodze?, l?ni?ce w?osy. Trwa?a, wyg?adzona, pe?na energii fryzura.

Naturalne sk?adniki aktywne produktów Grafiiti 3D:

  • Kolagen Morski
  • Roz?wietlaj?ce mikropere?ki
  • Minera?y Morskie
  • Czarna Rzepa
  • Keratyna
  • Proteiny Jedwabiu
  • D-Panthenol
  • Kwas Hialuronowy

 

Share: