Lilou to marka bardzo dobrze znana w Polsce i Europie. W przeci?gu 4 lat w kraju powsta?o 11 salonów marki. Ze wzgl?du na mi?o?ników Lilou zosta? stworzony równie? salon internetowy.

G?ównym tematem kampanii reklamowej Lilou jest kolekcja Boheme. Powsta?a ona z my?l? o kobietach, które lubi? bawi? si? mod?, poprzez co wyra?aj? sam? siebie. W nowej kolekcji Boheme mo?na wygrawerowa? napis na pier?cionku, który b?dzie znajdowa? si? pod pi?knym kamieniem.

Pier?cionki wykonywane s? na podstawie w?asnych, oryginalnych pomys?ów. Do wyrobu bi?uterii u?ywane s?:

  • Srebro Sterling Silver próby 925
  • Specjalnie opracowany stop metalu 23 karatowym z?otem
  • Z?oto próby 0,333 i 0,585
  • Kamienie szlachetne- szafir 0,3 karata

lilou_01

LILOU_1popr_2

1p-concours-lilou-2

Magdalena Mousson-Lestang mów:

” Z my?l? o ludziach, którzy ciesz? si? ?yciem, bawi? trendami i przez mod? wyra?aj? siebie.
Bi?uteria i akcesoria stworzone specjalnie dla Ciebie, dla niego i dla dziecka.
Pozwalaj? Wam zapisa? najwspanialsze chwile.
To talizmany szcz??cia, mi?o?ci, przyja?ni i wspomnie?.
100% pi?knych emocji.
Tylko Twoich emocji.
Taka jest firma, któr? stworzy?am.
Takie jest Lilou. „

Gwarancja na zawieszki Lilou trwa przez 6 miesi?cy od czasu zakupu produktu.

Share: