Marzysz o skutecznym nawil?eniu ust i soczystym kolorze? Ten efekt zapewni Ci nowa szminka AVON „Zmys?owa przyjemno??” o ?elowej konsystencji. Dzi?ki niej poczujesz si? pi?knie i kobieco, zarówno na co dzie?, jak i na specjalne okazje – na przyk?ad w Walentynki!

Jaki jest niezawodny sposób, by podkre?li? swoj? kobieco?? i ol?niewa? pi?knym wygl?dem? Wystarczy na?o?y? na usta now? szmink? AVON „Zmys?owa przyjemno??” – koniecznie w kolorze mi?o?ci: ognistej czerwieni lub romantycznego ró?u. Dzi?ki niej ka?da kobieta poczuje si? wyj?tkowo.

AVON_Szminka_Zmyslowa_Przyjemnosc_poppy_pink_visual_2

Szminka AVON „Zmys?owa przyjemno??” rozpieszcza usta nawil?aj?co-?elow? formu??. Jest lekka i nie zawiera wosków, dzi?ki czemu zapewnia nawil?enie i uczucie zmys?owej g?adko?ci ju? podczas aplikacji. Potwierdza to 9/10 kobiet!* Zawarte w niej pigmenty w po??czeniu z ?elow? baz? gwarantuj? kolor w najczystszej postaci – soczysty, ?wie?y i pe?en blasku. Efekt? Spektakularny i zniewalaj?cy. Szminka „Zmys?owa przyjemno??” to kolor, którego pragn? kobiety i przyjemno??, któr? z pewno?ci? pokochaj?.

Szminka dost?pna jest w 20 odcieniach – od ciep?ego be?u, przez delikatn? brzoskwini? i energetyczny ró?, a? po ciemny, niezwykle modny w tym sezonie odcie? czerwonego wina Marsala. Ró?norodno?? kolorystyczna zach?ca do eksperymentowania z makija?em i pozwala ka?dej kobiecie znale?? dla siebie odpowiedni odcie?. Pomalowane usta s? jak element garderoby – ze szmink? „Zmys?owa przyjemno??” mo?na stworzy? a? 20 stylizacji!

Szmink? mo?na zamówi? u Konsultantek AVON. Jest on tak?e do kupienia poprzez stron? www.avon.pl oraz w sklepie AVON Studio
w warszawskich Z?otych Tarasach!

 

Share: