Październik- to jest hot!

Printy to najwi?ksze trendy na sezon jesienny, jest to propozycja dla odwa?nych dziewczyn. Mo?emy by? pewne, ?e jesie? up?ynie nam bardzo kolorowo pod wp?ywem wzorzystych ubra? jak i dodatków.

Jak je nosi?? Nigdzie si? nie dowiecie, poniewa? obowi?zuje ca?kowity brak regu?! Projektanci wybieraj? ró?ne po??czenia, geometryczne kszta?ty i zwierz?ce printy czy te? kwiatowe desenie i nadruki z malarskimi impresjami.

Je?li lubicie przykuwa? uwag? na swoj? osob? to wybierzcie printowy total look! Trzeba pami?ta? jednak, ?e ??czenie wzorów nie oznacza zupe?niej oboj?tno?ci, poniewa? jest metoda., gdy ??czymy wzory wymagane jest te? pewne uczucie, które podpowie nam, czy stylizacja nie wymaga zmiany. Je?li jest co? nie tak to nale?y to zmieni? i próbowa? dalej! 🙂

Stradivarius 89,90 PLN
Stradivarius 89,90 PLN
Stradivarius 89,90 PLN
Stradivarius 89,90 PLN

 

Bershka 44,90 PLN
Bershka 44,90 PLN
Bershka 44,90 PLN
Bershka 44,90 PLN
Bershka 44,90 PLN
Bershka 44,90 PLN
Pull&Bear 99,90 PLN
Pull&Bear 99,90 PLN
Pull&Bear 79,90 PLN
Pull&Bear 79,90 PLN
Pull&Bear 69,90 PLN
Pull&Bear 69,90 PLN

 

Możesz także zobaczyć