W ramach 11. edycji FashionPhilosophy Fashion Week w ?odzi zosta?a zaprezentowana kolekcja Ranity Soba?skiej dla marki 4F. Propozycje charateryzowa?o: tempo, energia i… wi?zka ?wiat?a.

Podczas maratonu pokazów polskich i zagranicznych projektantów w przestrzeni Designer Avenue w pi?tek, 24 pa?dziernika o godz. 18.00 swoje propozycje na seson wiosna/lato 2015 zaprezentowa?a Ranita Soba?ska i marka 4F. Kolekcja stanowi po??czenie autorskich projektów Dyrektor Kreatywnej marki ze wzorami opracownaymi przez zespó? projektantów 4F.

Staram si?, aby moje autorskie projekty zawsze by?y po??czeniem lu?nych form sportowych z klasyczn? elegancj?. Dlatego cz?sto si?gam po materia?y techniczne takie, jak pianki, siatki czy tkaniny funkcyjne. Kompozycja moich w?asnych koncepcji z propozycjami marki 4F jest wi?c do?? naturaln? ide? – tak mówi autorka kolekcji Ranita Soba?ska for 4F.

W efekcie otrzymali?my po??czenie nowoczesnych technologii i sportu. Kluczowym elementem ca?o?ci by?o wykorzystanie technologii LED, która sprawia?a, ?e wszystkie propozycje stworzy?y widowiskowy spektakl iluminacji. To w?a?nie ruch i ?wiat?o, jako synonimy sportu i technologii, stanowi? motywy przewodnie kolekcji Ranity Soba?skiej i marki 4F.

18

5_

3_

2_

Fashionphilosophy Fashion Week Poland 2014 Aleja Projektantow - Ranita Sobanska for 4F

Sportowe sylwetki zaprezenytowa?y u?miechni?te modelki, a w?ród nich Paulina Krupi?ska oraz Anna Piszcza?ka. Za opracowanie stylizacji odpowiada?a Justyna Moraczewska.

 

Share: