W ?yciu ka?dego malucha nadchodzi czas na rozszerzenie diety o nowe, ciekawe smaki. Nale?y wtedy pami?ta? tak?e o rybkach, zw?aszcza morskich, które s? ?ród?em warto?ciowego bia?ka, b?d?cego budulcem organizmu. W?a?nie dlatego eksperci zalecaj? w??czenie ryb morskich, takich jak mintaj i ?oso?, do diety dzieci ju? w 6. miesi?cu ?ycia. Zgodnie ze schematem ?ywienia niemowl?t, ryba powinna by? sk?adnikiem obiadków 1-2 razy w tygodniu. Dlatego planuj?c tygodniowe menu ma?ego smakosza, nale?y pami?ta? o tym, aby obiadki mi?sne podawa? przez 5 dni w tygodniu, a dania z rybk? przez pozosta?e dni – wyja?nia Anna Rzeszotek, Ekspert ds. ?ywienia w Nestlé Polska S.A.
Z my?l? o ma?ych smakoszach po 8. miesi?cu, w portfolio marki pojawi?a si? równie? nowa propozycja – Smakowita rybka z warzywami. Obiadek zawiera mi?sko z mintaja, który tak jak ?oso? jest cenion? ryb? morsk?, dostarczaj?c? witaminy E i B12 oraz stanowi?c? bogate ?ród?o sk?adników mineralnych: fosforu, magnezu i potasu.

Jak wprowadzi? do diety pierwsz? rybk??
Ryb? mo?na przygotowa? na wiele sposobów, np. sma?on?, panierowan? lub w?dzon?. Jednak ?adna z tych propozycji nie jest odpowiednia dla rozwijaj?cego si? ma?ego organizmu maluszka. Dobrym rozwi?zaniem b?dzie szeroki wybór obiadków GERBER z gotowanym mi?skiem ryb morskich, które zosta?o ca?kowicie pozbawione o?ci, co w warunkach domowych mo?e by? trudne do osi?gni?cia.

Sk?d pochodz? rybki w obiadkach Gerber?
Mintaj i ?oso?, dodawany do posi?ków GERBER, pochodz? z pó?nocnych ?owisk Oceanu Spokojnego, z okolic Alaski (rys. 1). S? one po?awiane w sposób zgodny z zasad? zrównowa?onego rybo?ówstwa. Zanim trafi? do procesu produkcji przechodz? wiele kontroli i testów, dlatego ka?dy rodzic ma pewno??, ?e podaje swojemu maluchowi posi?ek, który zgodnie z przepisami prawa nie zawiera substancji konserwuj?cych i barwników.

Portfolio da? z rybk? GERBER
NOWO??! Smakowita rybka z warzywami to propozycja obiadku dla maluchów po
8. miesi?cu. Po??czenie delikatnego mi?ska z mintaja, marchewki, przecieru pomidorowego oraz pietruszki z makaronem pozwoli na odkrycie nowych, ciekawych kompozycji smakowych. Mintaj dodawany do Smakowitej rybki jest dobierany ze szczególn? staranno?ci? i musi spe?nia? rygorystyczne normy dotycz?ce jako?ci surowców. Obiadek zawiera tak? porcj? rybki, która jest zgodna ze schematem ?ywienia oraz odpowiednia dla danego wieku. S?oiczek 190 g – cena ok. 5,21 z?.

Pozosta?e dania GERBER z rybk?:
Jarzynki z delikatn? rybk? dla maluchów po 5. miesi?cu ?ycia. Kompozycja starannie wyselekcjonowanych warzyw z gotowanym ?ososiem b?dzie idealnym urozmaiceniem codziennego jad?ospisu. Obiadek nie zawiera soli ani mas?a. S?oiczek 125 g – cena ok. 3,71 z?.
Ziemniaczki z gotowan? rybk? i natk? pietruszki po 5. miesi?cu to obiadek w wersji dla najm?odszych smakoszy. Delikatna gotowana rybka z ziemniaczkami i natk? pietruszki dostarczy maluchowi niezb?dnych sk?adników od?ywczych. Posi?ek bez dodatku soli i mas?a. S?oiczek 190 g – cena ok. 5,21 z?.
Bukiet warzyw z rybk? w sosie pomidorowym po 6. miesi?cu to obiadek zawieraj?cy delikatne szlachetne mi?sko ?ososia z sosem pomidorowym i warzywami b?d?cy ciekawym pomys?em na po?ywny posi?ek dla malucha. S?oiczek 190 g – cena ok. 5,21 z?.
Ziemniaczki z ?ososiem po 12. miesi?cu ?ycia to idealna propozycja dla aktywnego i rozwijaj?cego si? organizmu. Po??czenie mi?ska z ?ososia oraz delikatnych ziemniaczków przypadnie do gustu niejednemu ma?emu smakoszowi. Wi?ksze kawa?ki wspomagaj? nauk? gryzienia. S?oiczek 250 g – cena ok. 6,31 z?.
Wszystkie podane ceny to ?rednie ceny na pó?ce.

Share: