Firma ASUS znana z produkcji wysokiej jako?ci urz?dze? komputerowych oferuje 7-calowy tablet o nazwie ME70CX-1A009A, który cechuj? dobre parametry i atrakcyjna cena. Sprz?t ten mo?na zakupi? w sieci franczyzowej Alsen w cenie 349 z? brutto.

IDEALNY JAKO PIERWSZY TABLET

Sprz?t ten posiada dwurdzeniowy procesor Intel Atom Z2520 pracuj?cy z cz?stotliwo?ci? taktowania wynosz?c? 1.2 GHz. Pozwoli to na komfortow? prac? z aplikacjami – nawet tymi rozbudowanymi. Tablet wyposa?ony jest w 1 GB pami?ci RAM, a tak?e 8 GB pami?ci wewn?trznej z mo?liwo?ci? rozbudowy poprzez kart? pami?ci (SDHC), lub us?ug? ASUS WebStorage: 5 GB na czas nieokre?lony, a tak?e 16 GB na 1 rok. Produkt ten posiada modu? WiFi 802.11 b/g/n, a tak?e Bluetooth w wersji 4.0. Tablet ASUS’a posiada tak?e kart? graficzn? PowerVR SGX544MP2 Graphics Core taktowan? do 300 MHz, co pozwoli na wysokie osi?gi w grach.

MeMO Pad 7 wyposa?ony jest tak?e w dwie kamery: jedn? z przodu 0.3 Mpix, która umo?liwi rozmowy poprzez komunikatory internetowe oraz tyln?, 2 Mpix. Urz?dzenie bardzo dobrze le?y w d?oniach za spraw? swoich rozmiarów, a przenoszenie go jest komfortowe dzi?ki ma?ej wadze (275 g). Zainstalowany system Android pozwoli na nieograniczone mo?liwo?ci multimedialne i biurowe tabletu.

DOST?PNO?? I CENA

ASUS MeMO Pad 7 dost?pny jest w cenie 349 z? brutto w sieci franczyzowej Alsen oraz za po?rednictwem sklepu internetowego: http://www.alsen.pl/tablety/asus-me70cx-1a009a-a4-3-z2520-1g-8g-wifi-7black,id-193050

Share: