AVON WALK – Rusz z pomocą!

Rusza 17. edycja Marszu Ró?owej Wst??ki organizowanego w ramach Wielkiej Kampanii ?ycia – AVON kontra Rak Piersi. W tegorocznej ods?onie akcja odb?dzie si? pod has?em Rusz z Pomoc?! – AVON WALK – Marsz Ró?owej Wst??ki. Ta wa?na inicjatywa spo?eczna, nie tylko szerzy wiedz? na temat profilaktyki raka piersi, ale tak?e daje nadziej? – u?wiadamia Polkom, ?e wcze?nie wykryta choroba to nie wyrok. AVON WALK Marsz Ró?owej Wst??ki odb?dzie si? 7 czerwca, dzi?ki wspólnemu zaanga?owaniu marki AVON oraz Stowarzyszenia Amazonki Warszawa-Centrum, które od wielu lat pomaga kobietom w walce z rakiem piersi.

Czytaj dalej...