Kubuś Waterrr – woda smakowa, która nie toleruje konserwantów

Lato i wakacje zbli?aj? si? wielkimi krokami. S?oneczna pogoda i wysokie temperatury ju? nied?ugo sprawi?, ?e cz??ciej b?dziemy si?ga? po napoje, które pomog? nam ugasi? pragnienie w gor?ce dni. Idealnym wyborem dla dzieci i ca?ej rodziny b?dzie z pewno?ci? Kubu? Waterrr – woda smakowa bez konserwantów. Zawiera ona naturalny sok owocowy, dzi?ki któremu napój ma wspania?y smak i zapewnia orze?wienie zarówno ma?ym, jak i du?ym konsumentom.

Czytaj dalej...

Smakowita rybka dla najmłodszych

W ?yciu ka?dego malucha nadchodzi czas na rozszerzenie diety o nowe, ciekawe smaki. Nale?y wtedy pami?ta? tak?e o rybkach, zw?aszcza morskich, które s? ?ród?em warto?ciowego bia?ka, b?d?cego budulcem organizmu. W?a?nie dlatego eksperci zalecaj? w??czenie ryb morskich, takich jak mintaj i ?oso?, do diety dzieci ju? w 6. miesi?cu ?ycia. Zgodnie ze schematem ?ywienia niemowl?t, ryba powinna by? sk?adnikiem obiadków 1-2 razy w tygodniu. Dlatego planuj?c tygodniowe menu ma?ego smakosza, nale?y pami?ta? o tym, aby obiadki mi?sne podawa? przez 5 dni w tygodniu, a dania z rybk? przez pozosta?e dni – wyja?nia Anna Rzeszotek, Ekspert ds. ?ywienia w Nestlé Polska S.A.

Czytaj dalej...