HIT! Regenerująca moc VASELINE®!

W pierwszym tygodniu wrze?nia, w drogeriach ca?ej Polski pojawi si? kultowa
VASELINE® Petroleum Jelly.
Wraz z ni? na pó?ki trafi? balsamy do cia?a VASELINE® Intensive Care oraz innowacyjne w formie balsamy w spray’u VASELINE® Spray&Go, gwarantuj?ce b?yskawiczne i g??bokie nawil?enie.

Czytaj dalej...

HIT! Olej kokosowy Chi – sekret zdrowia i urody

Ludzie od wieków poszukuj? eliksiru wiecznej m?odo?ci, zdrowia i pi?kna. Wydaj?c maj?tek na drogie kosmetyki, zabiegi i suplementy diety zapominamy, ?e to, czego naprawd? nam potrzeba, dostarcza sama natura. Wiedz? o tym m.in. mieszkanki Karaibów, które ?ród?o pi?kna i dobrego samopoczucia maj? dos?ownie na wyci?gni?cie r?ki – zamkni?te w niepozornym kokosie.

Czytaj dalej...

Chi – życiodajna siła zamknięta w kokosie ♥

Woda kokosowa to ulubiony napój ?wiatowych gwiazd kina, muzyki i sportu. Pij? j? m.in. Rihanna, Jennifer Finnigan, Matthew McConaughey, Toni Collette i Demi Moore, a Madonna wykupi?a nawet firm?, która j? produkuje. W USA i na Zachodzie Europy z powodu swoich wyj?tkowych w?a?ciwo?ci woda kokosowa cieszy si? ogromn? popularno?ci?.

Czytaj dalej...