Latem, kiedy nasze cia?a s? opalone i promienne nie potrzebujemy zbyt du?o makija?u. Je?li jednak chcemy uzyska? efekt rozja?nienia na twarzy, pomog? nam w tym kuleczki br?zuj?co – roz?wietlaj?ce z AVON’u.

Avon bronzing pearls to br?z do policzków i cia?a w ciep?ym odcieniu. Dobrze napigmentowane kuleczki spowoduj? odbijanie si? ?wiat?a i sprawi?, ?e Twoja twarz b?dzie wygl?da? ?wie?o i zdrowo. Produkt zakupi? mo?emy zarówno w ciep?ej jak i ch?odnej tonacji. Pere?ki, z którymi mia?am do czynienia to odcie? ch?odny. Znajdziemy tam kuleczki be?owe, jasno br?zowe, br?zowe a nawet w kolorze pudrowego ró?u.

P1070035

Pude?ko, w którym znajduje si? produkt to zwyk?a br?zowa tekturka z opisem.

P1070044

 

P1070040

Natomiast miejsce, gdzie znajduj? si? kuleczki to plastikowe okr?g?e opakowanie z ciemno be?owym s?oneczkiem na górze. Pude?eczko jest por?czne i nie pozwala produktowi na wysypywanie si? dzi?ki jego szczelno?ci.

P1070036

P1070037

Aby kuleczki zbytnio si? nie przemieszcza?y chroni je mi?kka, bia?a g?beczka. Materia? jest jednak ma?o odporny na odgniecenia, co wida? poni?ej. Natomiast jest to g?bka chroni?ca, a nie przeznaczona do tego, aby produkt rozprowadza? na twarzy.

P1070041

P1070042

P1070043

Kolor bronzing pearls b?dzie odpowiedni zarówno dla osób z jasn? jak i ciemniejsz? karnacj?. Wy?ej mo?ecie zauwa?y?, ?e wyposa?ono je w dodatkowy z?oty pigment, który jest odpowiedzialny za roz?wietlenie twarzy. Kuleczki s? niezwykle uniwersalne. U?yjemy ich zarówno na policzki podkre?laj?c opalenizn? lub konturuj?c, a tak?e na oczy lub cia?o.

W obecnym katalogu znajdziemy je ju? za mniej ni? 20PLN!

W kolejnych recenzjach b?dziecie mogli poczyta? o p?dzelku wykonanym do tego typu produktów.

ZAPRASZAMY!

Share: