Wychodz?c na zakupy mo?emy zauwa?y? ?e praktycznie w ka?dym wi?kszym sklepie znajduje si? walentynkowe stoisko, które od razu przykuwa wzrok szczególnie tym zakochanym. Gdyby?my si? zag??bi?y w temat tego ?wi?ta to na pewno us?ysza?yby?my ró?ne zdania. Jedni uwa?aj?, ?e to b?ahostka.. dzie? jak co dzie?, natomiast dla innych jest to szczególny dzie? w którym ca?y swój czas po?wi?caj? swojej po?ówce a nawet obdarowuj? j? upominkiem. Teraz postaramy si? skupi? na tym, co podarowa? naszej mi?o?ci!

Osoby w zwi?zku powinny sp?dzi? ten dzie? szczególnie, inaczej ni? wszystkie, tak jak nie mo?emy go sp?dza? codziennie. Dobrym pomys?em jest wyj?cie do kina, na pizze a nawet do cukierni na co? s?odkiego. Aczkolwiek, gdy w miejscowo?ci w której mieszkacie nie ma takich miejsc to mo?na przygotowa? co? w domu.. upiec ciasteczka, zrobi? kolacj?, czemu nie! Chocia? od lat w modzie jest kupowanie sobie nawzajem upominków, nie musi by? to oczywi?cie co? drogiego tylko takie wyj?tkowe prosto z serca.

  • Wchodz?c na stron? Home&you natkn??am si? na walentynkow? kolekcj? i szczególn? uwag? zwróci?y mi ramki na zdj?cia. Co wy na to ?eby kupi? ramk? a w nie wstawi? wspólne zdj?cie albo swoje zdj?cie i da? to swojemu partnerowi/partnerce?
MULTIRAMKA LOVE ME 79,00 PLN

MULTIRAMKA LOVE ME
79,00 PLN

MULTIRAMKA WINNIE SMILE 89,00 PLN

MULTIRAMKA WINNIE SMILE
89,00 PLN

RAMKA LOVE YOU 25,00 PLN

RAMKA LOVE YOU
25,00 PLN

RAMKA MICKEY 39,00 PLN

RAMKA MICKEY
39,00 PLN

  • ?wietnie wygl?da?yby te? kubeczki!
KUBEK COFFELOVE 13,00 PLN

KUBEK COFFELOVE home&you
13,00 PLN

KUBEK HJARTA 17,00 PLN

KUBEK HJARTA home&you
17,00 PLN

KUBEK LIEBE 26,00 PLN

KUBEK LIEBE home&you
26,00 PLN

KUBEK MRS LOVE 11,00 PLN

KUBEK MRS LOVE home&you
11,00 PLN

  • W wi?kszo?ci sklepów znale?? mo?emy te? poduszki, które ?wietnie si? nadadz?. Du?e wybory widzia?am w kwiaciarniach! Na przyk?ad takie:

0_0_productGfx_80ddf1f6a821a0bdfdd31b70d5981492 1193_poszewka-na-poduszka-seca-walentynki-czerwona-boze-narodzenie101_ 136249

Mo?na równie? pomy?le? nad bi?uteri?, s?odko?ciami. Prezent dla dziewczyny jest zazwyczaj ?atwiejszy, gorzej z naszymi ch?opakami. My?l?, ?e ch?opaki ucieszyliby si? równie? z koszulek, perfum, gier czy te? ostatnio popularnych bokserek! Tradycj? jest kupowanie kartek i wypisywanie na nich swoich uczu?. ?

Je?li nie macie jeszcze ?adnego upominku, ani pomys?u to mam nadziej?, ?e wam troszk? pomog?am. ?ycz? wam udanych walentynek!

Share: