Pa?dziernik to odpowiedni moment, by rozejrze? si? za nowo?ciami kosmetycznymi- zw?aszcza tymi, które oznaczone s? symbolem Ró?owej Wst??ki. Takie produkty znajduj? si? w ofercie marki AVON. Wybieraj?c je, mo?na wesprze? szczytny cel i przyczyni? si? do wygranej w walce z rakiem piersi, która w?a?nie w pa?dzierniku przybiera na sile!

W tym roku marka AVON przygotowa?a wyj?tkowy zestaw kosmetyczny dedykowany kampanii. Sk?ada si? on ze stylowej kosmetyczki oraz szybkoschn?cego lakieru do paznokci AVON Speed Dry w odcieniu Strawberry.

Marka AVON prowadzi ju? 17. kampani? propaguj?c? profilaktyk? w walce z rakiem piersi. Ka?dy mo?e wzi?? w niej udzia? i realnie wesprze? akcj?. Wystarczy drobny gest, jakim jest zakup jednego z produktów z Ró?ow? Wst??k?. W tym roku marka AVON przygotowa?a wyj?tkowy zestaw kosmetyczny dedykowany kampanii. Sk?ada si? on ze stylowej kosmetyczki oraz szybkoschn?cego lakieru do paznokci AVON Speed Dry w odcieniu Strawberry. Kosmetyk zawiera specjaln? formu?? z py?em ze ska?y wulkanicznej, dzi?ki czemu utwardza paznokcie i daje ekspresowy kolor o wysokim po?ysku. Cena zestawu wynosi 25 z?.

W sk?ad serii produktów dedykowanych tegorocznej ods?onie kampanii wchodz? tak?e: myjka do cia?a, broszka, breloczek do kluczy, naszyjnik, kubek, pluszowa owieczka, etui na telefon, notes, zestaw dwóch notatników magnetycznych oraz torba wraz z etui w kszta?cie kwiatka. Cena ka?dego z wymienionych produktów nie przekracza 25 z?.

Produkty z Ró?ow? Wst??k? to jednak co? wi?cej ni? zwyk?e gad?ety! Kupuj?c je, pomagasz wygra? walk? z rakiem. Ca?kowity zysk ze sprzeda?y produktów z Ró?ow? Wst??k? przekazywany jest bowiem na dzia?ania profilaktyczno-edukacyjne prowadzone w ramach Wielkiej Kampanii ?ycia –AVON kontra Rak Piersi m.in. na „Marsz Ró?owej Wst??ki” oraz dofinansowanie bada? USG piersi w ramach projektu “Gabinety z Ró?ow? Wst??k?” prowadzonego wspólnie ze Stowarzyszeniem „Amazonki” Warszawa-Centrum. W tym roku partnerem akcji zosta?a marka Nestlé FITNESS, dzi?ki czemu zwi?kszy?a si? liczba dofinansowanych bada? – b?dzie ich a? 4000! Lista placówek, w których mo?na wykona? USG dost?pna jest na stronie www.wielkakampaniazycia.pl

Breloczek do kluczy z ró?ow? wst??k?

Etui na telefon z ró?ow? wst??k?

AVON_Kubek z Rozowa Wstazka

 

AVON_lakier_kosmetyczka

AVON_Myjka z Rozowa Wstazka

AVON_Naszyjnik z Rozowa Wstazka

AVON_Notatnik z Rozowa Wstazka

AVON_Owieczka z Rozowa Wstazka

AVON_Torba z Rozowa Wstazka

AVON_Broszka z Rozowa Wstazka

AVON_Zestaw notesow z Rozowa Wstazka

Produkty z Ró?ow? Wst??k? mo?na zamówi? za po?rednictwem konsultantek oraz na stronie www.avon.pl

Share: