Od 1 stycznia 2018 zmienią się zasady związane z zatrudnianiem niań. Do tego momentu, przy zatrudnieniu niani na umowę uaktywniającą rząd finansował składki niani w 100% w przypadku minimalnej pensji krajowej. Obecnie finansowanie zmniejszy się do 50% przy minimalnym wynagrodzeniu niani. Nie trudno wykalkulować, że tym samym za zatrudnienie niani zapłacimy dużo więcej.

Kiedy można podpisać umowę uaktywniającą?

By zatrudnić nianię na umowie uaktywniającej musisz pamiętać o spełnieniu kilku warunków. Mały podopieczny niani musi mieć przynajmniej 20 tygodni, jednak nie więcej niż 3 lata. W przypadku górnej granicy wieku dziecka mogą pojawić się wyjątki — np. gdy nie ma miejsca dla pociechy w przedszkolu.By skorzystać z zalet umowy uaktywniającej rodzice muszą być zatrudnieni na umowę o pracę bądź zlecenie, a do tego żaden z rodziców nie może być na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym. Opiekunka zajmująca się dzieckiem musi być pełnoletnia. Jeśli spełnisz te wszystkie warunki, to możesz podpisać umowę uaktywniającą z nianią. Gdy zrobisz to do 31 grudnia 2017 cały czas trwania umowy zostanie rozliczany według starych zasad – tym samym otrzymasz 100% finansowania do minimalnej pensji krajowej. Jeśli wypłata niani przekracza minimalną krajową, rodzice opłacają składki od tej kwoty, która przewyższa kwotę najniższej pensji.

Dzięki umowie uaktywniającej możesz zatrudnić nianię, którą znajdziesz w Internecie np. www.niania.pl, a także osobę z rodziny. Może to być babcia bądź ciocia dziecka. Jeśli opiekunką Twojego dziecka jest osoba będąca na emeryturze, to także możesz skorzystać z umowy uaktywniającej. W takim przypadku składki zostają potrącane dwukrotnie — zarówno z emerytury, jak i umowy. Ubezpieczenie chorobowe można za to opłacać we własnym zakresie. W sytuacji opiekunki, która jest na urlopie wychowawczym, także można podpisać umowę uaktywniającą. Tutaj niania musi poinformować swojego pracodawcę, by na czas trwania umowy uaktywniającej nie odprowadzał za nią składek.

Jak zgłosić nianię do ZUSU?

Po podpisaniu umowy z nianią należy zgłosić ją do 7 dni do ZUS-u. Jak to zrobić? Najpierw trzeba zgłosić siebie, jako płatnika składek. W tym celu wypełnia się formularz ZUS ZFA. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, to może ten krok pominąć.

Później należy zgłosić nianię, jako osobę ubezpieczoną. Gdy niania podlega ubezpieczeniom zdrowotnym i społecznym, to wypełniamy formularz ZUS ZUA. Jeśli tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu należy wypełnić formularz ZUS ZZA i przekazać go do ZUS-u.

Ostatnia szansa, by było taniej!

Wraz ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2018 finansowanie umowy uaktywniającej będzie wynosiło 50%. Miałeś w najbliższym czasie zatrudnić nianię? Zrób to przed 31 grudnia, a cały czas trwania umowy będzie rozliczany na starych zasadach. Pamiętaj, że niania w większym mieście – np. niania w Krakowie to dość duży wydatek, który często znacząco obciąża budżet rodziców. Podpisz umowę z opiekunką dla dziecka do 31 grudnia i dopełnij formalności w przeciągu 7 dni, od jej podpisania. To szansa na to, by zrobić to taniej, a przy okazji już teraz zadbać o opiekę dla dziecka po świętach.

Share: