8. edycja turnieju Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup zakończona!

Zapraszamy – du?o zdj??!

Po dwóch dniach zmaga? na polu golfowym Sand Valley Golf & Country Club w Pas??ku triumfatork? okaza?a si? Dominika Gradecka, która uzyska?a wynik 145 uderze?.

Dr_Irena_Eris_Ladies_Golf_Cup_DominikaGradecka2
Dominika Gradecka

Dr_Irena_Eris_Ladies_Golf_Cup_DominikaGradecka

G?ówn? nagrod? dla laureatki ufundowa? Deutsche Bank. Tegoroczny turniej, w tym roku podniesiony do rangi I kategorii w rankingu Polskiego Zwi?zku Golfa, nale?a? zdecydowanie do juniorek, które zaj??y wszystkie miejsca na podium. Drug? lokat? zdoby?a Karolina Dobrowolska, a trzeci? Maria ?rodowska.

Dr_Irena_Eris_Ladies_Golf_Cup_drIrenaEris_KarolinaDobrowolska2msce_DominikaGradecka1msce_Maria?rodowska3msce_MarekMicha?owski-Prezes_Polskiego_Zwiazku_Golfa

Dr_Irena_Eris_Ladies_Golf_Cup_puchary_zaprojektowane_przez_YES

Zawody Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup jak zawsze by?y po??czeniem sportowej rywalizacji i doskona?ej zabawy. Prócz g?ównego turnieju zawodniczki mog?y wzi?? udzia? w konkursach na do?kach konkursowych sponsorowanych m.in. przez partnerów wydarzenia – Marvipol Developement oraz YES. Pierwszego dnia po rundzie panie uczestniczy?y w równie? konkursie Tag Heuer Nearest to the Line. Zawodniczki musia?y pos?a? pi?k? jak najbli?ej ?rodkowej linii autostrady roz?o?onej na polu golfowym – najprecyzyjniejsze uderzenie odda?a Ma?gorzata Yusufali. Natomiast drugiego dnia po rundzie g?ównej odby? si? spektakularny konkurs Perrier – Jouët Nearest to the Pin, który wygra?a Barbara Sas – Szczepaniak. W nagrod? otrzyma?a unikaln? 6-litrow? butelk? szampana Perrier – Jouët Belle Epoque. Zawodniczkom kibicowali go?cie specjalni – Lidia Popiel oraz Martyna Mierzwa, wielokrotna laureatka turnieju Dr Irena Ladies’ Golf Cup, która stara si? o start na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro.

Dr_Irena_Eris_Ladies_Golf_Cup_szampan_Perrier_Jouet Dr_Irena_Eris_Ladies_Golf_Cup_szampany_Pierre_Jouet

Dr_Irena_Eris_Ladies_Golf_Cup_LidiaPopiel  Dr_Irena_Eris_Ladies_Golf_Cup_LidiaPopiel3

Pogoda sprzyja?a zarówno zawodniczkom, jaki i go?ciom, którzy ch?tnie korzystali z niespodzianek, jakie przygotowali dla nich organizatorzy turnieju. Ch?tni mogli odby? jazdy testowe samochodami Audi.

Dr_Irena_Eris_Ladies_Golf_Cup_Audi_Rowinski_Wajdemajer Dr_Irena_Eris_Ladies_Golf_Cup_Audi_Rowinski-Wajdemajer_Hotel_Spa_Dr_Irena_Eris_Wzgorza_Dylewskie Dr_Irena_Eris_Ladies_Golf_Cup_BeataSadowska3

Panie prezentowa?y si? bardzo stylowo w koszulkach polo ufundowanych przez mark? golfow? Chervo. Po rywalizacji na polu golfowym uczestniczki turnieju odpoczywa?y przy lampce wybornego francuskiego szampana. Panie znalaz?y tak?e czas na relaks i odkrywanie pi?kna w Kosmetycznym Instytucie i pi?ciogwiazdkowym Hotelu SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie. W tym roku grono uczestniczek wi?ksze ni? w 2013 r. – w turnieju wzi??o udzia? ponad 70 pa?, w tym 7-osobowa grupa z Finlandii. Atmosfera by?a niezwykle radosna – wiele uczestniczek ??czy nie tylko zami?owanie do golfa, ale te? przyja??. Ten turniej to dla nich mo?liwo?? realizowania pasji i doskonalenia umiej?tno?ci golfowych.

Rozgrywki zosta?y uwie?czone rozdaniem nagród w Hotelu SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie. Ceremoni? rozdania poprowadzi?a Beata Sadowska, która razem z Pani? dr Iren? Eris oraz Prezesem Polskiego Zwi?zku Golfa – Markiem Micha?owskim wr?czali zwyci??czyniom statuetki specjalnie zaprojektowane przez mark? YES. Po oficjalnej cz??ci na wszystkich czeka?a wyj?tkowa niespodzianka – koncert Patrycji Markowskiej, Urszuli i Artura Gadowskiego.

Dr_Irena_Eris_Ladies_Golf_Cup_BeataSadowska_drIrenaEris_Barbara_Sas-Szczepaniak

Dr_Irena_Eris_Ladies_Golf_Cup_BeataSadowska_DrIrenaEris_DominikaGradecka1msc_MarekMichalowski-Preses_Polskiego_Zwiazku_Golfa Dr_Irena_Eris_Ladies_Golf_Cup_BeataSadowska2

„Taki turniej zdarza si? tylko raz do roku  i na ?adnym innym nie jeste?my tak dopieszczone jak na tych zawodach”, komentowa?y uczestniczki turnieju. Na kolejny, dziewi?ty ju? Dr Irena Eris Ladies Golf Cup, trzeba czeka? a? rok.

Dr_Irena_Eris_Ladies_Golf_Cup_HenrykOrfinger_Joanna?odygowska_Guillaume Girard_Reydet-Prezes_Zarz?du_Wyborowa_S.A._Pernod_Ricard_Polska Dr_Irena_Eris_Ladies_Golf_Cup_Ma?gorzataSmo?ko_MaciejSobczak

Dr_Irena_Eris_Ladies_Golf_Cup_zawodniczka_z_Finlandii

Dr_Irena_Eris_Ladies_Golf_Cup_zwyci??czynie_w_kat_ogólnej_Netto_ Dorota_Mida_IgaJózefiak_Ma?gorzataSmo?ko

Dr_Irena_Eris_Ladies_Golf_Cup3

Dr_Irena_Eris_Ladies_Golf_Cup6 Dr_Irena_Eris_Ladies_Golf_Cup8 Dr_Irena_Eris_Ladies_Golf_Cup9 Dr_Irena_Eris_Ladies_Golf_Cup11 Dr_Irena_Eris_Ladies_Golf_Cup12

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top