Avon na lato!

Jeste? gotowa na letnie upa?y? Bez podk?adu matuj?cego i eyelinera niekoniecznie!

Nadchodz?ce lato kobietom kojarzy si? tak?e z niezbyt korzystnym makija?em. Wysoka temperatura powoduje jego nietrwa?o??. Mo?na temu zaradzi? za spraw? matuj?cego podk?adu i p?ynnego eyelinera w formie markera.

P1060565

Podk?ad dost?pny jest w kolorach:

  • nude
  • ivory
  • natural beige
  • medium beige
  • shell

Ju? po raz drugi mia?am okazj? u?ywa? podk?ad w kolorze nude. Pocz?tkowo mo?esz mie? z nim problem ze wzgl?du na mo?liwy efekt maski. Aby temu zapobiec nale?y jak najszybciej rozsmarowa? podk?ad na twarzy. Zauwa?y?am, ?e mattifying ?wietnie trzyma si? na twarzy przez kilka godzin. Na stronie AVON przeczyta? mo?emy, ?e podk?ad redukuje sebum o 62 %. Jest to ?wietne rozwi?zanie, dla osób z cer? mieszan? b?d? t?ust?.

P1060623

P1060573

P1060572

P1060564

Kolejny ?wietny produkt, jaki oferuje nam AVON to p?ynny eyeliner super extend. Ka?da z nas ma obawy, czy produkt b?dzie si? rozmazywa?, rozciera? i odbija? na powiece. W tym przypadku nie musicie si? o to martwi?.

P1060673
double dash

P1060563

P1060568

P1060621

P1060570

Oba produkty spisuj? si? ?wietnie. Wystarczy indywidualnie dobra? technik? nak?adania podk?adu i nieskazitelny b?dzie nam s?u?y? przez kilka godzin. Na pocz?tek polecam nak?ada? go palcami.

P1060567

P1060571

P1060565

avon

 

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top