Unusual combination

Lato to pora roku na któr? czeka wi?kszo?? z Was. Uczniowie oczekuj?c wakacji odliczaj? dni do zako?czenia roku szkolnego, osoby które pracuj? planuj? urlopy. Lato to równie? okres na który czekaj? Ci, którzy nie lubi? marzn?? i ubiera? du?e warstwy ubra?. Wakacyjna pora to dla dziewczyn oraz coraz cz??ciej ch?opaków czas zabawy mod?. I w […]

Colorful hair!

W ostatnim czasie ogromnym hitem okaza?y si? rozja?niane ko?cówki, czyli tak zwane ombre. Dziewczyny pomy?la?y jednak, ?e jest to ju? przereklamowany pomys? i wpad?y na to, aby pomalowa? ko?cówki na bardziej odwa?ny kolor. Wybra? mo?emy do tego zarówno farb?, jak i bibu?? czy szamponetki.

Wywiad z ambasadorką marki REXONA – Anną Lewandowską

ANNA LEWANDOWSKA, absolwentka Wychowania Fizycznego oraz studiów podyplomowych „?ywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie” na warszawskim AWFie. Z wykszta?cenia mened?er sportu oraz specjalistka do spraw ?ywienia. Trenerka personalna, w tym certyfikowana trenerka TRX, uczestniczka licznych specjalistycznych szkole?. Zawodniczka  Karate Klub  Pruszków, (2 DAN), reprezentantka Polski w karate tradycyjnym, od 7 lat wyst?puj?ca z orze?kiem na […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top