Lato w pełni, zadbaj o swoją skórę po opalaniu z kosmetykami Melisa!

S?o?ce jest niezb?dne do prawid?owego funkcjonowania naszego organizmu. Ma drogocenny wp?yw na nasze samopoczucie i wygl?d. Pi?knie opalona, g?adka skóra, to marzenie ka?dej kobiety. Jednak s?o?ce, oprócz swoich cennych korzy?ci, powoduje równie? wysuszanie skóry a tym samym utrat? jej j?drno?ci i zmarszczki. Aby latem móc pochwali? si? zadban? i promienn? skór?, konieczne jest jej g??bokie […]

Corine de Farme – odświeżona seria!

Linia kosmetyków Corine de Farme o wysokiej zawarto?ci sk?adników naturalnych wzbogacona zosta?a o nowe produkty – krem pod oczy, serum przeciwzmarszkowe oraz p?yn micelarny o du?ej pojemno?ci. Zmienione zosta?y równie? opakowania. Wygodne w u?yciu, stylizowane na Retro i w przyjemnych kolorach s? nie tylko pi?kne ale równie? praktyczne.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top