Colorful hair!

W ostatnim czasie ogromnym hitem okaza?y si? rozja?niane ko?cówki, czyli tak zwane ombre. Dziewczyny pomy?la?y jednak, ?e jest to ju? przereklamowany pomys? i wpad?y na to, aby pomalowa? ko?cówki na bardziej odwa?ny kolor. Wybra? mo?emy do tego zarówno farb?, jak i bibu?? czy szamponetki.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top