Natalia Siwiec ambasadorką akcji „Dobro wraca” Fundacji Spartanie Dzieciom!

Fundacja Spartanie Dzieciom og?asza now? akcj? charytatywn? pod has?em “Dobro wraca”, której pierwsz? ambasadork? zosta?a Natalia Siwiec! Akcj? rozpoczyna sprzeda? kalendarzy z modelk?. Ca?y dochód z dystrybucji zostanie przeznaczony na zakup i monta? specjalnej hu?tawki dla wózków inwalidzkich na jednym z placów zabaw w Warszawie. Koszt hu?tawki to 18 tys. z?otych. Fundacja „Spartanie Dzieciom” og?osi?a […]

Odkryj magię świąt z AVON!

?wi?teczny czas wype?niony jest rado?ci?, spokojem i spotkaniami z najbli?szymi osobami. Czas, który niesie ciep?o i mi?o??, pozwala na chwil? si? zatrzyma? w pogoni codziennych obowi?zków. Na t? specjaln? okazj? AVON przygotowa? wyj?tkowe zestawy kosmetyków, za spraw? których ?wi?ta stan? si? jeszcze pi?kniejsze.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top