smog

Co to jest smog? Co wiedzą o nim Polacy?

Smog to zjawisko, które spędza nam sen z powiek. Powstaje poprzez wymieszanie się powietrza z dymem oraz spalinami. Wyróżniamy smog typu Los Angeles i londyński. Pierwszy powstaje w miesiącach letnich, natomiast drugi od listopada do stycznia, a nawet później. Z czego składa się smog?

Składniki smogu

Smog jest zwykle efektem działań człowieka, ale również czynników naturalnych. Przyczyną tego zjawiska jest przedostawanie się do atmosfery tlenków siarki, azotu, substancji stałych i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Te niebezpieczne związki chemiczne uwalniają się do powietrza w wyniku niepełnego spalania paliw w naszych domach, fabrykach i samochodach. Jakość wdychanego powietrza ma wpływ na wzrost zachorowalności i zwiększenie śmiertelności. Na podstawie raportu Ochrona Środowiska 2018, głównym źródłem emisji tlenków azotu i dwutlenku siarki była energetyka przemysłowa i zawodowa. Za największą emisję tlenków azotu odpowiadał jednak transport drogowy, który był odpowiedzialny za wprowadzenie do powietrza ponad 40% tego związku chemicznego. Największy udział w emisji pyłów miały natomiast gospodarstwa domowe. Przekroczenie dopuszczalnej wartości PM10 ma miejsce zarówno na obszarze miast, jak i obszarach wiejskich.

 

Co Polacy wiedzą o smogu?

Zgodnie z danymi instytutu badawczego ARC Rynek i Opinia, Polacy uważają, że główną przyczyną zjawiska smogu jest palenie w piecach nieodpowiednim materiałem. 67% Polaków twierdzi, że tworzy się poprzez używanie starych kotłów grzewczych. Poniżej 10% ankietowanych uznała, że jedną z przyczyn powstawania smogu jest…palenie papierosów. Polacy są ciekawi tego zjawiska i chętnie wyszukują na ten temat informacji w sieci, natomiast niekoniecznie stosują się do najważniejszych zaleceń. Z tego względu emisja pyłów zawieszonych 2,5 w Polsce na tle innych państw jest w dalszym ciągu największa! Dla przykładu, w 2015 odnotowano, że średnia wartość PM2.5 w Polsce wynosi 23,8 mikrogramów na m³, a w Szwecji niewiele powyżej 5 µg/m³.

smog

Kampania #BezSmogu

W 2017 roku eurobank zainicjował kampanię #BezSmogu, która ma na celu m.in. zwiększenie świadomości Polaków na temat tego zjawiska. W trakcie kampanii eurobank umożliwił Polakom zapoznanie się z jakością powietrza w ich miejscowości lub w jej pobliżu. Dzięki temu wiemy, czy warto wyjść na spacer, czy lepiej pozostać w domu. Aplikacja Airly ukazuje wartości PM1, PM2.5 i PM10, temperaturę, wilgotność i ciśnienie atmosferyczne.

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top