segregowanie śmieci

Czy segregowanie śmieci jest ważne?

Każdy wie czym jest odpad, niestety nie wszyscy postępują z nimi właściwie. Odpady komunalne, które są związane z bytowaniem ludzi są zasobem, który można ponownie użyć. Co nam daje segregowanie śmieci?

Co to jest segregacja śmieci?

Zastanawiając się nad pożytkiem z segregowania śmieci, należy uprzednio poznać definicję tego terminu. Segregacją odpadów nazywamy podział odpadów zgodnie z materiałem, z którego zostały wykonane. Oddzielenie materiałów pozwala na ich powtórne wykorzystanie w celu uzyskania produktów o takim samym lub innym przeznaczeniu. Od blisko 20 lat ilość wytwarzanych odpadów komunalnych wynosi od 10 do 12 mln ton rocznie. Prawidłowe zarządzanie odpadami jest elementem zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Zgodnie z corocznym raportem Ochrona Środowiska udostępnianym przez Główny Urząd Statystyczny, Polska jest jednym z krajów o najniższym wskaźniku wytwarzania odpadów komunalnych. W 2017 roku jeden mieszkaniec Polski produkował 311 kg odpadów, a Cypr czy Islandia ponad dwukrotnie więcej! Z ogólnej ilości wytworzonych odpadów komunalnych, Polska poddała recyklingowi 27%, zaś do przekształcenia termicznego z odzyskiem energii wykorzystano 2,7 mln ton odpadów, czyli około 23%.

 

Jak segregować papier?

Dawniej do prawidłowej segregacji różnych rodzajów śmieci sugerowano się kolorami pojemników. Obecnie warto zwracać uwagę przede wszystkim na napis na koszu, ponieważ system gospodarki odpadami zmienia się w mgnieniu oka. Do pojemników na papier należy wyrzucać gazety, kartony, czasopisma, makulaturę, tekturę, ulotki, zeszyty i suchy papier.

 

Odpady metalu i plastiku

Do koszy na metal i tworzywa sztuczne należy wyrzucać plastikowe butelki, nakrętki i kubki, nożyczki, puszki po napojach, kapsle z butelek oraz opakowania spożywcze. Można również wrzucać folię aluminiową i torebki, a także opakowania po środkach czystości i kosmetykach. Do pojemników na metal i plastik nie wolno wyrzucać opakowań po lekach, farbach i innych materiałach budowlanych, plastikowych zabawek i części samochodowych.

 

Kosz na szkło

Istnieje również kosz na szkło, który ma najczęściej kolor zielony. Do takiego pojemnika należy wrzucać butelki po napojach i żywności, szklane opakowania oraz słoiki. Nie wolno natomiast wyrzucać ceramiki i porcelany, zniczy, luster, szyb oraz opakowań po rozpuszczalnikach.

 

Segregacja śmieci biodegradowalnych

Istnieje również możliwość segregowania odpadów biodegradowalnych, czyli takich, które powstają w gospodarstwach domowych, na działkach i w różnych firmach. Tego typu odpady można ponownie wykorzystać na przykład poprzez kompostowanie. Śmieci biodegradowalne nie stanowią zagrożenia dla gleby, a są jej źródłem pokarmowym. Do odpadów biodegradowalnych zalicza się liście, trawę, kwiaty, pędy oraz łodygi, a także drzewka choinkowe.

 

Gdzie wyrzucać odpady zmieszane?

Poza powyższym podziałem odpadów, istnieją również odpady zmieszane, czyli takie, których nie można wyrzucać do pozostałych pojemników. Mogą to być resztki mięsa i ryb, popiół z palenisk, materiały higieniczne, kartony po pizzy i wykałaczki. Do pojemnika na odpady zmieszane nie wolno wyrzucać przeterminowanych leków, produktów budowlanych i zużytych opon.

 

Co nam daje segregacja śmieci?

Wytwarzane przez nas odpady mają negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Dostają się do wód powierzchniowych i podziemnych, przenikają do gleb, emitują szkodliwe gazy i mikroorganizmy, zniekształcają teren, a ponadto osłabiają kondycję roślin przylegających do składowisk odpadów. Segregacja odpadów przyczynia się do ich powtórnego wykorzystania, czyli poddania recyklingowi. Przetwarzanie papieru przyczynia się do oszczędzania lasów przed wycinką i powietrza przed zanieczyszczeniem, a do korzyści z recyklingu szkła należy zmniejszenie emisji szkodliwych spalin i zużycia wody. Chcąc przyczynić się do poprawy stanu środowiska należy segregować odpady i świadomie wybierać każdy produkt. Warto zwrócić uwagę na to, czy opakowanie nadaje się do recyklingu, a na zakupy najlepiej zabierać swoje torby. Tak proste nawyki przyczynią się do poprawy stanu środowiska i zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top