Czy warto używać jedwabiu do włosów?

Jedwab pojawi? si? na rynku ju? kilka lat temu. Lecz niektórzy zastanawiaj? si?, czy warto go u?ywa?, czy te? nie. Daje on efekty tylko wtedy, kiedy stosujemy go zgodnie z jego przeznaczeniem i oczywi?cie, gdy nie przesadzamy z nadu?ywaniem. Aktualnie w sklepach jest mnóstwo firm produkuj?cych jedwab do w?osów. Na pewno ka?da z nich b?dzie nas zach?ca? do kupna swojego produktu, lecz nie warto wzorowa? si? na reklamie. Powinny?my samej sprawdzi?, który odpowiada naszym w?osom.

Zazwyczaj w p?ynnym jedwabiu znajduj? si? ekstrakt z jedwabiu- jak sama nazwa mówi. Nadaje on po?ysk naszym w?osom. Jest do?? oleisty, dlatego je?li nasze w?osy s? podatne przet?uszczaniu si? to warto wybra? ten najbardziej p?ynny. Musimy te? pami?ta? o tym, ?e zawarty jest równie? silikon, który mo?e powodowa? elektryzowanie si? w?osów- zwracamy szczególnie uwag? w zimie, kiedy nosimy czapki. Jedwab jest doskona?ym ?rodkiem wyg?adzaj?cym w?osy, o?ywia ich kolor oraz nadaje blask.8-jedwab-biosilk-300x200

Fryzjerzy zalecaj? stosowanie jedwabiu na ko?cówki w?osów, poniewa? wtedy lepiej si? uk?adaj?, lepiej jest je rozczesa? i lepiej wygl?daj?. Jedwab p?ynny mo?na stosowa? zarówno na mokre, jak i na suche w?osy.DSCF9874

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top