Długotrwałe lakiery firmy PUPA

Firma PUPA wprowadzi?a nowe d?ugotrwa?e lakiery. S? to lakiery ?elowe, które nadaj? paznokciom niesamowity wygl?d bez u?ycia lampy UV.

S? bardzo trwa?e i daj? wyj?tkowo b?yszcz?ce wyko?czenie. Malowanie nimi paznokci staje si? du?o ?atwiejsze, poniewa? posiadaj? szerszy p?dzelek. PUPA oferuje nam 49 ró?nych kolorów.

pol_pm_Lakier-do-paznokci-Pupa-Efekt-zelowych-paznokci--82328005_2

pol_pm_Lakier-do-paznokci-Pupa-Efekt-zelowych-paznokci--82328010_2

pol_pm_Lakier-do-paznokci-Pupa-Efekt-zelowych-paznokci--82328020_2

Cena detaliczna: ok.26 z?

 Polecany jest równie? lakier Gel Top Coat- nab?yszczacz, który przed?u?a trwa?o?? lakieru jak i równie? zawiera ?ywice akrylow?, która pozostawia b?yszcz?ce paznokcie- efekt mokrego lakieru 3D.

Coat

Cena detaliczna: ok. 26 z?

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top