Do odważnych sport należy, więc… CHALLENGE YOURSELF! Kolekcja 4F wiosna/lato 2015

W najnowszej kolekcji na sezon wiosna/lato 2015 marka 4F rzuca wyzwanie Challenge Yourself – odwa?nie definiuj?c nowoczesno?? i sportow? dynamik?.

Marka niezmiennie stawia na sportowy szyk i wygod?, ale tym razem idzie o krok dalej, prezentuj?c kolekcj? pe?n? futurystycznych i odwa?nych stylizacji. T?em dla wiosenno-letniej kampanii jest Kapsztad – miasto niezwyk?ych kontrastów etnicznych i kulturowych na kra?cach Republiki Po?udniowej Afryki. Ten wielokulturowy tygiel ze sw? afryka?sko-europejsk? atmosfer? jest ulubionym miejscem entuzjastów aktywnego wypoczynku z ca?ego ?wiata,
a zarazem planem zdj?ciowym najwi?kszych projektantów i magazynów modowych.

Najnowsze propozycje marki 4F s? zgodne z aktualnymi trendami i stanowi? interpretacj? futurystycznych form, inspirowanych biologi? i nanotechnologi?. Efekt ten zosta? uzyskany dzi?ki u?yciu materia?ów technicznych, jak pianki
i siatki oraz alloverowym printom.

Kolekcja 4F na sezon SS15 sk?ada si? z czterech linii odzie?owych, które odpowiadaj? dedykowanym aktywno?ciom,
a wi?c: fitness, running, bicycle i lifestyle. Wszystkie ??czy nowoczesno?? form i u?ycie funkcjonalnych materia?ów technicznych. Dodatkowo, linia przeznaczona do biegania charakteryzuje si? monochromatycznymi nadrukami
i sublimacj? geometrycznych wzorów. W szortach i kurtkach mo?na  znale?? strukturalne t?oczenia, w?ród legginsów tak?e typ push up, a topy s? wykonane technik? bezszwow?. Nowo?ci? jest rozszerzenie propozycji o bluzy do biegania i super lekkie softshelle.

Linia fitness odznacza si? efektownymi, mozaikowymi nadrukami typu allover i fluorescencyjnymi odcieniami limonki, oran?u i turkusu. W odzie?y fitness, podobnie jak w runningowej, dominuj? antybakteryjne wyko?czenia.

Linia rowerowa posiada, tak wa?ne na drodze, odblaskowe elementy reflective, a zdobi? j? monochromatyczne allovery i neonowe kolory. Linia ta, po raz pierwszy jest na tyle uniwersalna, ?e z ?atwo?ci? mo?na j? komponowa? z modelami fitness i running. Znajdziemy tu nie tylko typowe spodnie rowerowe, ale te? spódnic? z wbudowanymi szortami.

Linia lifestyle z kolei, zawiera propozycje odzie?y sportowej, któr? z ?atwo?ci? mo?na nosi? te? na co dzie?. Charakteryzuj? j? nowe odcienie i struktury, które stanowi? alternatyw? dla standardowego melan?u,
a w?ród nich wyró?niaj? si? dzianinowe d?insy. W ca?o?ci dominuj? minimalistyczne nadruki typografii i cyfr.

Wiosenno-letnie propozycje uzupe?niaj? akcesoria. W nowym sezonie wyró?nia si? bardzo bogata kolekcja obuwia, której kolorystyka i materia?y s? spójne z odzie??. Na uwag? zas?uguje obuwie damskie na koturnie oraz kolorowe
i lekkie trampki. Natomiast dla m??czyzn pojawiaj? si? wsuwane modele trampek. Podobnie jak obuwie, tak?e torby treningowe stanowi? spójn? ca?o?? kolorystyczn? i wzornicz?. Natomiast wybór okularów sportowych zosta? wzbogacony o polaryzacj?, r?kawiczki rowerowe o modele d?ugopalczaste, bez rzepów, z krótkim cuffem. Nowo?? stanowi? r?kawiczki do biegania umo?liwiaj?ce obs?ug? sprz?tu elektronicznego.

O tym, jak wygl?da sportowy look wed?ug 4F, mo?na przekona? si? ogl?daj?c zdj?cia, które powsta?y na potrzeby kampanii na sezon SS15, prezentuj?ce najciekawsze zestawienia. Autorem zdj?? jest Karol Grygoruk (agencja Shootme), stylizacje wykona?a Asia Ciesielska, a za produkcj? odpowiada?a agencja Van Dorsen Talents.

_DSC0069

_DSC0522

_DSC1030

_DSC1325_2

_DSC1535_1 - Kopia - Kopia

 

_DSC3648 - Kopia - Kopia

_DSC3986

_DSC4370_1

_DSC4429

 

_DSC8208

_DSC8577

_DSC8808

_DSC9068_1

_DSC9104

_DSC9176_1

_DSC9390

_DSC9779

DIY_7887

 

DIY_9272_1

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top