Dove ADVANCED HAIR SERIES – miłość od pierwszego… powąchania!

Jaki? czas temu pokazywali?my Wam seri? kosmetyków [link] DOVE ADVANCED HAIR SERIES zapewniaj?c? profesjonaln? piel?gnacj? w?osów.

Kosmetyki te maj? zapewni? g??bokie od?ywienie, a dzi?ki innowacyjnym technologiom ukierunkowan? piel?gnacj?, odpowiadaj?c? potrzebom poszczególnych typów w?osów. Poni?ej mo?ecie przeczyta? krótk? recenzj? niektórych produktów i zdj?cia wykonane przez nas.

P1060795

 

DOVE ADVANCED HAIR SERIES to OXYGEN MOISTURE i PURE CARE DRY OIL. Dost?pna jest tak?e Linia YOUTHFUL VITALITY dla w?osów dojrza?ych z pierwszymi oznakami siwienia. Poni?ej mo?ecie zobaczy? lini? OXYGEN:

 

P1060799

 

Produkt na pierwszym planie to spray unosz?cy w?osy u nasady. Dodaje im do 95% obj?to?ci! Spray mo?na u?ywa? zarówno na sucho jak i mokro. Produkt ma ?wietn?, lekk? i bezbarwn? konsystencj? oraz praktyczny dozownik typu spray. Oxygen ma 150 ml i nieziemski zapach!

 

P1060805

 

Zdj?cie przedstawia szampon Dove Oxygen & Moisture. Ma on za zadanie nawil?y? cienkie, pozbawione lekko?ci w?osy, dodaj?c do 95% wi?cej obj?to?ci. Szampon ma ?elow? konsystencj?. Kolejny produkt z tej serii to od?ywka, któr? mo?ecie zobaczy? wy?ej. Od?ywka równie? ma za zadanie nawil?y? i wyg?adzi? cienkie w?osy. Konsystencja produktu jest typowa dla szamponów i od?ywek – bia?a.

 

P1060806

P1060807

Produkt wy?ej przedstawiony to lekki nawil?aj?cy suflet do w?osów. Ma za zadanie nawil?a? oraz zwi?ksza? obj?to?? w?osów do 95% w porównaniu do w?osów przet?uszczonych. Ma kremow?, lekk? i nie lepi?c? si? konsystencj?.

Podsumowuj?c linia Oxygen & Moisture jest niesamowita. Ich zapach jest naprawd? pi?kny. Bardzo ?wie?y i owocowy. Mo?na wyczu? arbuza i inne ciekawe owoce.

PURE CARE DRY OIL

P1060811

 

Pure Care maj? za zadanie stworzono je z my?l? o piel?gnacji w?osów suchych i matowych. ??czy lekkie olejki z Technologi? Keratin Repair Actives, dzi?ki czemu zapewnia g??bokie od?ywienie i do 5 razy bardziej jedwabiste w?osy.

 

P1060813

 

Zdj?cie przedstawia od?ywk? wyg?adzaj?c? matowe, suche w?osy. Mog? sta? si? bardziej jedwabiste a? do 5x!

 

P1060814

 

Powy?ej widzicie szampon maj?cy takie same w?a?ciwo?ci jak od?ywka. Dost?pne s? tak?e olejki wzbogacone (tak jak szampon i od?ywka) afryka?skim olejkiem makadamia, która pomo?e uzupe?ni? lipidy obecne we w?osach!

Podsumowuj?c linie PURE CARE DRY OIL oraz OXYGEN MOISTURE maj? niesamowicie pi?kny i d?ugotrwa?y zapach. Bardzo dobrym rozwi?zaniem s? produkty w formie wyciskanej tubki. ?led?cie nasze konto na instagramie womenworldx i zobaczycie jak produkty pomog?y od?wie?y? i oczy?ci? nam w?osy!

 

P1060817

 

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top