Dove ADVANCED HAIR SERIES YOUTHFUL VITALITY PIELĘGNACJA WŁOSÓW!

Dove YOUTHFUL VITALITY to nowy program piel?gnacji w?osów dojrza?ych opracowany przez ekspertów marki DOVE. Wyj?tkowa linia kosmetyków o zaawansowanych formu?ach pozwala g??boko od?ywi? w?osy, jednocze?nie zapewniaj?c im efekt lekko?ci i puszysto?ci, tak po??dany przez kobiety.

Wraz z up?ywem lat w?osy trac? niezb?dne sk?adniki od?ywcze, czyli staj? si? bardziej suche, matowe oraz mniej podatne na uk?adanie. Jak skutecznie zaradzi? tym problemom? Jest na to rozwi?zane! Nowa lina Dove!

Linia YOUTHFUL VITALITY odpowiada potrzebom w?osów dojrza?ych, które wraz z wiekiem staj? si? coraz cie?sze, sk?onne do przesuszania, pozbawione naturalnego blasku i ?amliwe. Dzi?ki zastosowaniu innowacyjnych receptur wykorzystuj?cych proteiny bogate w cystein?, elastolipidy oraz olej kokosowy w?osy z dnia na dzie? wygl?daj? na bardziej wypiel?gnowane, od?ywione i b?yszcz?ce. Ponadto formu?y odzywki i szamponu z nowej linii Dove s? niezwykle lekkie i pozbawione silikonów. Dzi?ki temu w?osy zyskuj? podwojona obj?to??, s? bardziej elastyczne, efektowne i ?atwiejsze do stylizacji. Zgodnie z nowymi trendami w lini Dobe YOUTHFUL VITALITY opracowano wielofunkcyjny innowacyjny kosmetyk- krem BB do w?osów, który piel?gnuje i u?atwia uk?adanie fryzury.

  • KROK 1: Mycie

Szampon Youthful Vitality 250 ml, cena 19,99 z?

Szampon Dove Youthful Vitality 250 ml – 19,99 z?
Lekki szampon delikatnie myje i piel?gnuje w?osy. Po u?yciu szamponu w?osy s? mi?kkie, puszyste i pe?ne obj?to?ci. Kosmetyk pozostawia w?osy lekkie i podatne na uk?adanie.

Stosowanie:
Wylej odrobin? szamponu w zag??bienie d?oni. Tak, teoretycznie powinno si? go po??czy? z wod? aby spieni? go na d?oni a nie bezpo?rednio nak?ada? na w?osy.. Delikatnie rozmasuj, oczyszczaj?c pasma u nasady i sp?ucz. Potem nanie? szampon jeszcze raz,
oczyszczaj?c ko?cówki.

  • KROK 2: Od?ywianie

Od?ywka Youthful Vitality 250ml, cena 19,99 z?

Od?ywka Dove Youthful Vitality 250 ml – 19,99 z?
Kosmetyk o lekkiej formule idealnie piel?gnuje w?osy na ca?ej d?ugo?ci. Zawarty w od?ywce olejek kokosowy to skuteczny sk?adnik zapewniaj?cy pasmom elastyczno??, mi?kko?? i blask. Kosmetyk w odczuwalny sposób dodaje w?osom mi?kko?ci i blasku.

Stosowanie:
Po umyciu nanie? od?ywk? na wilgotne w?osy, omijaj?c ich nasad? i dok?adnie sp?ucz wod?

  • KROK 3: Kuracja

Krem BB do w?osów Youthful Vitality 125 ml, cena 39,99 z?

Krem BB do w?osów Dove Youthful Vitality 125 ml – 20,99 z?
To innowacyjny produkt o wielofunkcyjnym dzia?aniu. Skutecznie zast?puje od?ywk?, piel?gnuje i chroni pasma przed niekorzystnymi czynnikami zewn?trznymi (np. przed uszkodzeniami mechanicznymi) oraz u?atwia ich uk?adnie. Krem BB ma lekk? konsystencj? i nie trzeba go sp?ukiwa?. Po u?yciu kosmetyku w?osy s? mi?kkie, elastyczne i pe?ne blasku, co zapewnia im m?ody wygl?d. Doskonale uzupe?nia dzia?anie szamponu i od?ywki z linii Dove YOUTHFUL VITALITY.

Stosowanie:
Krem BB mo?na u?ywa? na suche jak i mokre w?osy. Wmasuj w suche w?osy olejek delikatnie oddzielaj?? ka?de pasmo. Je?li chcesz u?y? kosmetyku na mokrych w?osach oszusz je r?cznikiem nast?pnie rozprowad? niewielk? ilo?? kremu BB (4-5 porcji) na
ca?ej d?ugo?ci w?osów, omijaj?c ich nasad?. Nie sp?ukuj. Stylizuj jak zwykle.

Krem BB Dove Youthful Vitality:
– od?ywia
– chroni przed przysz?ymi zniszczeniami powierzchni w?osów
– wzmacnia zapobiegaj?c ?amliwo?ci
– wyg?adza
– pozostawia w?osy mi?kkie
– nadaje po?ysk
– zapobiega puszeniu si?
– u?atwia uk?adanie
– u?atwia rozczesywanie

 

 

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top