DOVE ADVANCED HAIR SERIES – zaawansowana pielęgnacja!

DOVE ADVANCED HAIR SERIES to nowy program piel?gnacji w?osów opracowany przez ekspertów marki DOVE. Wyj?tkowe linie kosmetyków o zaawansowanych formu?ach zapewniaj? g??bokie od?ywienie, a dzi?ki innowacyjnym technologiom ukierunkowan? piel?gnacj?, odpowiadaj?c? potrzebom poszczególnych typów w?osów.

W?osy – niewa?ne, czy d?ugie, czy krótkie, kr?cone czy proste – wypiel?gnowane potrafi? doda? uroku i pewno doda? uroku i pewno?ci siebie. Kluczem do sukcesu jest odpowiednia piel?gnacja – dostosowana do typu i struktury w?osów. Jednak mwiele kobiet przyznaje, ?e dost?pne na rynku kosmetyki nie odpowiadaj? kompleksowo ich potrzebom.

Dlatego opracowano DOVE ADVANCED HAIR SERIES – pierwsze na rynku linie kosmetyków do w?osów, które dzi?ki innowacyjnym technologiom i sk?adnikom od?ywczym zapewniaj? kompleksow? piel?gnacj? odpowiadaj?c? poszczególnym typom w?osów.

Kolekcja DOVE ADVANCED HAIR SERIES to trzy linie o ukierunkowanym dzia?aniu:

  • Linia PURE CARE DRY OIL

– stworzona z my?l? o piel?gnacji w?osów suchych i matowych. ??czy lekkie olejki z Technologi? Keratin Repair Actives, dzi?ki czemu zapewnia g??bokie od?ywienie i do 5 razy bardziej jedwabiste w?osy*.

  • Linia YOUTHFUL VITALITY

– odpowiada potrzebom w?osów dojrza?ych z pierwszymi oznakami siwienia, które wraz z wiekiem staj? si? cie?sze, bardziej suche, matowe i ?amliwe. Dzi?ki zastosowaniu receptur z proteinami bogatymi w cystein?, elasto-lipidy oraz olej kokosowy w?osy s? g??boko od?ywione, za? lekka formu?a (bez silikonów) szamponu i od?ywki sprawia, ?e zyskuj? podwójn? obj?to?? (linia dost?pna w sprzeda?y od pa?dziernika 2014 r.).

  • Linia OXYGEN & MOISTURE

– zosta?a opracowana z my?l? o piel?gnacji w?osów cienkich i delikatnych, pozbawionych obj?to?ci. Unikalna kompozycja lekkich sk?adników piel?gnacyjnych i nawil?aj?cych w po??czeniu z atomami tlenu sprawia, ?e w?osy zyskuj? porcj? nawil?enia i a? do 95% wi?cej obj?to?ci**.

Ka?da z trzech linii DOVE ADVANCED HAIR SERIES poza ukierunkowanym dzia?aniem i skuteczn? piel?gnacj? w?osów gwarantuje przyjemno?? stosowania. Wszystko za spraw? nowych formu? kosmetyków, delikatnej konsystencji i zmys?owego zapachu.

DOVE ADVANCED HAIR SERIES PURE CARE DRY OIL

Nowa linia DOVE ADVANCED HAIR SERIES Pure Care Dry Oil zawiera zaawansowane sk?adniki, m.in. technologi? Keratin Repair Actives i kompozycj? olejków naturalnych z lekkim olejem mineralnym, które wnikaj? w struktur? w?osów zapewniaj?c im g??bokie od?ywienie i wyg?adzenie. Kosmetyki dodaj? blasku i pozostawiaj? w?osy do 5 razy bardziej jedwabiste*, bez efektu obci??enia. Przyjemno?? stosowania gwarantuje orientalny zapach z kwiatowym sercem i owocow? nut? g?owy.

dovedove

 

Lekki olejek do wszystkich typów w?osów Pure Care Dry Oil, 100 ml - 39,99 z?

 

jbgbgb

Lekki suflet do w?osów Dove Oxygen&Moinsture, 200ml-20,99 z?

 

Lekki suflet do w?osów Dove Oxygen&Moinsture, 200ml-20,99 z? Spray unosz?cy w?osy u nasady Dove Oxygen&Moinsture, 150 ml - 20,99 z?

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top