Jaki strój kąpielowy powinnyśmy wybrać na tegoroczne wakacje?

Stroje k?pielowe z foto nadrukami oraz ró?nego rodzaju obrazkami to tegoroczny hit. Co? zupe?nie nowego a za razem oryginalnego. Taki strój w tym roku zawojuje na pla?y! Co prawda .. nadruki na ubraniach nie s? ca?kiem nowe, by?y ju? kiedy?, lecz w sporadycznych ilo?ciach. Za? w tym roku projektanci mody produkuj? je prawie wsz?dzie, na koszulkach, spodniach, torebkach a co najlepsze .. na strojach k?pielowych. Najcz??ciej projektowane s? z wizerunkiem zwierz?t, pogody,  krajobrazów i nawet jedzenia.  Mo?e brzmi to dziwnie, ale wygl?da przepi?knie!  Inwencja twórcza w tym sezonie nie zna granic. A do tego wzory koryguj? niedoskona?o?ci . Iluzja optyczna to zawsze dobre rozwi?zanie, której na pla?y potrzebujemy wyj?tkowo.

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top