Kubuś Waterrr – woda smakowa, która nie toleruje konserwantów

Lato i wakacje zbli?aj? si? wielkimi krokami. S?oneczna pogoda i wysokie temperatury ju? nied?ugo sprawi?, ?e cz??ciej b?dziemy si?ga? po napoje, które pomog? nam ugasi? pragnienie w gor?ce dni. Idealnym wyborem dla dzieci i ca?ej rodziny b?dzie z pewno?ci? Kubu? Waterrr – woda smakowa bez konserwantów. Zawiera ona naturalny sok owocowy, dzi?ki któremu napój ma wspania?y smak i zapewnia orze?wienie zarówno ma?ym, jak i du?ym konsumentom.

W gor?ce, letnie dni bardzo cz?sto szukamy produktów, które doskonale smakuj?, a przede wszystkim skutecznie orze?wi?. Bardzo wa?ne jest wtedy to, aby?my wybierali produkty, które nie zawieraj? dodatku konserwantów. O tym, ?e konserwanty nie s? zdrowe, wie a? 98% mam, co pokaza?o badanie „Czy mamy toleruj? konserwanty” przeprowadzone przez Instytut Badawczy Millward Brown, wykonane na zlecenie marki Kubu? Waterrr. Bardzo wa?ne jest wi?c, aby podczas zakupów zwraca? uwag? na sk?ad wybieranego produktu.

Takim produktem jest w?a?nie Kubu? Waterrr – ulubiona woda smakowa dzieci od Kubusia, która nie zawiera ?adnych konserwantów. Dzi?ki zawarto?ci soku z owoców doskonale smakuje ale tak?e doskonale gasi pragnienie. Wygodne plastikowe opakowanie pozwala zabra? Kubusia Waterrr praktycznie wsz?dzie: do szko?y, na trening czy wakacyjny wyjazd.

Kubu? Waterrr to jedna z niewielu wód smakowych dost?pnych na polskim rynku, która nie zawiera ?adnych substancji konserwuj?cych, mog?cych negatywnie wp?yn?? na zdrowie dzieci i doros?ych. Aby zachowa? d?ugi okres przydatno?ci do spo?ycia, Kubu? Waterrr zosta? poddany procesowi pasteryzacji. Na etykiecie produktu mo?na znale?? specjalny znak, który dodatkowo informuje, ?e Kubu? Waterrr nie zawiera konserwantów, co wyró?nia go na rynku.

Woda smakowa Kubu? Waterrr jest przeznaczona dla dzieci, ale z pewno?ci? przypadnie do gustu mamie, tacie i innym cz?onkom rodziny, poniewa? dost?pna jest
w czterech pysznych smakach: orze?wiaj?cym smaku cytrynowym, soczystym malinowym, smaku zielonego jab?ka i ulubionym przez dzieci – truskawkowym. Oprócz wspania?ego smaku, Kubu? Waterrr, dobrze i skutecznie gasi pragnienie oraz nawadnia organizm. Co wa?ne dla wspó?czesnej, zabieganej mamy, Kubu? Waterrr dost?pny jest w dwóch pojemno?ciach. Wygodne opakowanie 0,5 l z korkiem niekapkiem pozwoli na zapakowanie produktu do szkolnego plecaka. Kubusia Waterrr kupimy tak?e w butelce o pojemno?ci 1,5 l, która sprawdzi si? idealnie, na przyk?ad podczas rodzinnych spotka?.

Kubu? Waterrr – woda smakowa bez konserwantów

Dost?pna w czterech smakach: cytrynowym, malinowym, truskawkowy i jab?kowym

Opakowanie jednostkowe:

  • butelka plastikowe 0, 5 l
  • butelka plastikowa 1, 5 l

 

Sugerowana cena na pó?ce:

  • pojemno?? 0, 5 l – ok. 2,29 z?
  • pojemno?? 1, 5 l – ok. 3,00 z?

Producent: Tymbark – MWS

Dystrybutor: MWS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Strefowa 13, 43-100 Tychy

Posts created 115

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top