Letnie wyprzedaże w AVON!

Planujesz zakup tuszu do rz?s, perfumy lub balsamu do cia?a, a nie wiesz na co si? zdecydowa?? My Ci pomo?emy!

Po pierwsze chcemy Ci zaproponowa? pogrubiaj?cy, wyd?u?aj?cy lub podkre?laj?cy tusz do rz?s:

 •  Naszym faworytem jest wodoodporny tusz SuperShock Max przeceniony z 36,00 na 15,99! Producent przekonuje, ?e po u?yciu kosmetyku rz?sy pogrubi? si? do 15x bez ?adnych grudek –  jak najbardziej si? z tym zgadzamy.

prod_1127540_1_613x613 prod_1127540_2_613x613

Szczoteczka posiada specjalnie wyprofilowane zygzakowate kanaliki, dzi?ki czemu grzebyczek dotrze do ka?dego w?oska Twoich rz?s.

 • Nasz kolejny hit to tusz dost?pny w dwóch kolorach – standardowym czarnym i br?zowym.

prod_1162207_1_613x613

Tusz do rz?s Infinitize to 120% wi?cej wyd?u?enia, 3x wi?cej podkr?cenia i 5x wi?cej uniesienia dla twoich rz?s!

Formu?a z modeluj?cymi mikrow?óknami wyd?u?a, unosi i podkr?ca rz?sy.

Trzy strefowa szczoteczka dociera do wszystkich rz?s. Górna strefa dociera do rz?s w wewn?trznych k?cikach, idealnie pokrywa dolne rz?sy.

f

?rodkowa strefa unosi i modeluje górne rz?sy. Dolna strefa wyd?u?a rz?sy w zewn?trznych k?cikach.

Cena 15,99z?!

 • Tusz do rz?s Aero Volume w trzech kolorach w tej samej cenie co dwa powy?sze, to najl?ejszy tusz AVON, który pogrubia rz?sy.

prod_1162619_1_613x613 prod_1162619_2_613x613

Dzi?ki technologii “Zero Gravity” jego formu?a zawiera cz?steczki wype?nione powietrzem, a to sprawia, ze rz?sy s? pogrubione, a jednocze?nie lekkie i uniesione. Do zachwycaj?cego efektu przyczynia si? równie? nowatorska szczoteczka z d?ugimi, mi?kkimi w?óknami, która unosi rz?sy i równomiernie pokrywa je tuszem.

 • Dezodorant antyperspiracyjny w sprayu On Duty Women Light Bloom 48 h za jedyne 9,99!

prod_1174191_1_613x613

Jest to dezodorant antyperspiracyjny w sprayu zapewniaj?cy 100% ochron? przez 48 godzin.

Dodatkowo dezodorant zapewni Ci zero ?ladów wilgoci i 100% sta?ej ?wie?o?ci.

 • Dezodoranty za jedyne 5,99:

jj prod_1022264_1_613x613j prod_1022383_1_613x613 prod_1027168_1_613x613mk

Poni?ej znajdziecie produkty do opalania b?d? takie, które pomog? Wam poczu? si? bardziej komfortowo po opalaniu:

 • Nawil?aj?ce wodoodporne mleczko do opalania z technologi? Activi-D do skóry wra?liwej SPF 50:

prod_1139741_1_613x613Produkt przeceniony z 44,00 na 19,99! Jest to lekkie mleczko z panthenolem, witamin? E i wyci?giem z aloesu dla skóry szczególnie podatnej na poparzenia s?oneczne.

Mleczko zapewni wysok? ochron? wra?liwej skóry. Zawiera witamin? E o dzia?aniu przeciwutleniaj?cym, nawil?aj?cy panthenol i koj?cy wyci?g z aloesu. U?yj mleczko przynajmniej pó? godziny przed wyj?ciem na s?o?ce. Nak?adaj ponownie co oko?o 2 godziny.

 • Kolejny produkt za jedyne 10,99 to z?ocisty balsam wzmacniaj?cy opalenizn?.

prod_1139742_1_613x613Z?ocisty balsam wzmacniaj?cy opalenizn? oparty jest na formule z po?yskuj?cymi drobinkami.

Zawiera witamin? A o w?a?ciwo?ciach regeneruj?cych, witamin? E o dzia?aniu przeciwutleniaj?cym i nawil?aj?cy panthenol.

Balsam podkre?la twoj? naturaln? opalenizn?, nawil?a i koi skór?, nadaj?c jej pi?kny, z?ocisty po?ysk. U?ywaj go po opalaniu ka?dego dnia twoich wakacji.

 • Polecamy Wam równie? ch?odz?cy spray po opalaniu z witamin? C i aloesem za 10,99:

prod_1139740_1_613x613

 • Prócz produktów do cia?a warto tak?e zakupi? ch?odz?cy spray do stóp Cytrusowa eksplozja:

prod_1176573_1_613x613Spray kosztuje jedyne 7,99 a zapewni Ci relaks i poczucie lekko?ci. Dodatkowo znakomicie od?wie?a i pachnie limonk?.

 • Kolejny produkt to spray do stóp i nóg przywracaj?cy uczucie komfortu równie? w tej samej cenie co powy?szy produkt:

prod_1131131_1_613x613Produkt kosztuje niewiele a cieszy si? du?? popularno?ci? i skuteczno?ci?.

 • Twój wakacyjny MUST HAVE to niezaprzeczalnie lakier do paznokci SPEED DRY za 10,99:

prod_1152698_1_613x613Dost?pne kolory:

 • Superl?ni?ce:

Przechwytywanie w trybie pe?noekranowym 2014-07-28 200325.bmp

 • Brokatowe:

Przechwytywanie w trybie pe?noekranowym 2014-07-28 200314df

 • Per?owe:

Przechwytywanie w trybie pe?noekranowym 2014-07-28 200314.bmp

Z powy?szej kolekcji przede wszystkim powinna? zaopatrzy? si? w kremy lub spraye do oraz po opalaniu. S? to produkty bardzo wa?ne ze wzgl?du na mo?liwe poparzenia s?oneczne.

Wakacyjny kosmetyk, który powinien znale?? si? w Twojej wakacyjnej walizce to spray koj?cy do stóp. Podczas d?ugich podró?y lub zwiedzania mo?esz poczu? si? zm?czona, a taki produkt pomo?e ukoi? ból.

Pami?taj o kolorowym lakierze do paznokci. Jaskrawe, neonowe kolory ?wietnie wspó?graj? z letni? opalenizn?!

Odwied?cie avon w celu znalezienia czego? dla siebie. Polecamy lekkie mgie?ki oraz matuj?ce pudry.

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top