Małgorzata Socha i TOUS

Kilka dni temu pokazywali?my Wam zdj?cia Ma?gorzaty Sochy bior?cej udzia? w najnowszej kampanii AVON. Tym razem pi?kn? aktork? podziwia? mo?emy na zdj?ciach prezentuj?cych kolekcj? TOUS SS’ 2014.

Mark? Tous za?o?y?o ma??e?stwo Salvador Tous Blavi oraz Teresa Ponsa, którzy otworzyli ma?y warsztat zegarmistrzowski w Barcelonie. Z czasem przekszta?ci? si? on w sklep z bi?uteri?. Sesja zdj?ciowa stworzona zosta?a w obiektywie Aldony Karczmarczyk, natomiast ?wie?o upieczona mama prezentowa?a si? ?wietnie!

1

6

8

5 10 9 2  3 4 7

zdj?cia pochodz? ze strony http://touspolska.pl/

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top