Neutrogena- tajemnica pięknej skóry

Kosmetyki NEUTROGENA®Formu?a Norweska  idealnie sprawdz? si? jesieni? i zim?. Zaczerwieniona i podra?niona skóra to pierwsze oznaki, ?e skóra potrzebuje regeneracji. Na jej kondycj? wp?ywaj? niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak: mróz, wiatr, niska wilgotno?? powietrza oraz przebywanie w ogrzewanych i klimatyzowanych pomieszczeniach. Czynniki te nasilaj? utrat? wody z naskórka oraz powoduj? uszkodzenie p?aszcza lipidowego. Efekt? Skóra staje si? podatna na przesuszenie i odwodnienie, co powoduje uczucie dyskomfortu. Dzi?ki kosmetykom NEUTROGENA® Formu?a Norweska skóra odzyska doskona?? kondycj?.

  • NEUTROGENA® Formu?a Norweska Intensywnie regeneruj?ca emulsja do cia?a.

• Pomaga odbudowywa? struktur? skóry, a tak?e przywraca jej naturaln? barier? ochronn? dzi?ki zastosowaniu odpowiedniej kombinacji specjalnie dobranych sk?adników,
• Przynosi natychmiastow? ulg? i regeneruje such? skór?, a po porannym zastosowaniu pozostawia uczucie nawil?enia odczuwalne jeszcze wieczorem,
• Wyg?adza, zmi?kcza, regeneruje p?kni?cia i zgrubienia, likwiduje nieprzyjemne uczucie napi?cia, sw?dzenia oraz wra?enie szorstkiej skóry (powstaj?ce w momencie, gdy zostaje przerwana jej bariera ochronna),
• Delikatna konsystencja, doskonale si? rozprowadza i nie pozostawia na skórze t?ustego filmu,
• Subtelny zapach, nie k?óci si? z zapachem ulubionych perfum,,
• Higieniczny dozownik, zapewnia aplikacj? odpowiedniej ilo?ci produktu,
• Produkt testowany dermatologicznie, stworzony we wspó?pracy
z dermatologami.

Pojemno?? i cena: 250 ml – 20,99 z?; 400 ml – 27,49 z?

  • NEUTROGENA® Formu?a Norweska Intensywnie regeneruj?ca emulsja do cia?a do skóry wra?liwej.

Nautrogena_Intensywnie-regeneruj?ca-emulsja-250ml - Kopia

• Idealnie nawil?a i pomaga odbudowywa? struktur? skóry, a tak?e przywraca jej naturaln? barier? ochronn? dzi?ki zastosowaniu odpowiedniej kombinacji specjalnie dobranych sk?adników,
• G??boko nawil?a i chroni skór? przed przesuszeniem, zapobiegaj?c utracie wody z naskórka,
• Przynosi natychmiastow? ulg? – dzi?ki sk?adnikom o dzia?aniu ?agodz?cym, takim jak alantoina – ju? od pierwszej aplikacji likwiduje uczucie napi?cia, sw?dzenia i pieczenia suchej skóry,
• Regeneruje jak opatrunek* – D-panthenol pobudza regeneracj? komórek, odbudowuj?c naturaln? barier? ochronn? skóry,
• ?agodna, bezzapachowa formu?a minimalizuje ryzyko alergii oraz koi pop?kan?, szorstk?, i podra?nion? skór?,
• Pozostawia skór? bardziej nawil?on?**, elastyczn? i g?adk?,
• Kremowa i niet?usta konsystencja b?yskawicznie si? wch?ania,
• Skuteczno?? dzia?ania zosta?a potwierdzona badaniami klinicznymi.

Pojemno?? i cena: 250 ml – 20,99 z?; 400 ml – 27,49 z?

  • NEUTROGENA® Formu?a Norweska Intensywnie regeneruj?cy balsam do cia?a.

• Balsam dzia?a jak regeneruj?cy opatrunek*,
• Przynosi ulg? i pomaga regenerowa? skór? ju? od pierwszej aplikacji,
• Natychmiastowo ?agodzi podra?nienia,
• Alantoina pomaga odbudowa? barier? ochronn? skóry. Natychmiast si? wch?ania.

Pojemno?? i cena: 200 ml – 16,99z?; 300 ml – 22,99z?

  • NEUTROGENA® Formu?a Norweska Krem do r?k

Neutrogena-krem-do-rak_internet - Kopia

• Skoncentrowany, bezzapachowy
• Krem jest silnie skoncentrowany – wystarczy jedna ma?a kropelka kremu, aby dok?adnie posmarowa? ca?e d?onie, a jedno opakowanie o pojemno?ci 50 ml wystarcza na oko?o 200 zastosowa?!

Pojemno?? i cena: 50 ml – 14,99 z?

  • NEUTROGENA® Formu?a Norweska Skoncentrowany krem do r?k zapachowy

NEUTROGENAR Formu?a NorweskaT Krem do r?k. Silnie skoncentrowany

• Tylko kropla tej wzbogaconej w gliceryn? formu?y, przynosi natychmiastow? ulg? oraz chroni suche, spierzchni?te d?onie. Nawet w najbardziej surowych warunkach sprawia, ?e d?onie s? widocznie bardziej mi?kkie i g?adkie.
• Krem jest silnie skoncentrowany oraz bardzo wydajny. Opakowanie 50ml wystarcza na 200 zastosowa?.

Pojemno?? i cena: 50 ml – 14,99 z?

  • NEUTROGENA® Formu?a Norweska Krem piel?gnacyjno-ochronny do twarzy na zim?

NFN KREM DO TWARZY NA ZIM? SPF 10_TUBA - Kopia

• Przeznaczony do codziennej piel?gnacji suchej skóry twarzy. Szczególnie polecany na okres ch?odów i zimy,
• Zapewnia ochron?, nawil?enie i piel?gnacj? skóry nara?onej na niekorzystne dzia?anie zimowych warunków klimatycznych (suche powietrze, mróz, wiatr, s?o?ce),
• Dzi?ki zawarto?ci filtra SPF 10 zapewnia skuteczn? ochron? przeciws?oneczn?
• Doskonale chroni podczas uprawiania sportów zimowych,
• Testowany przez polskich dermatologów podczas srogiej zimy.

  • NEUTROGENA® Formu?a Norweska Intensywnie regeneruj?cy balsam do ust.

NEUTROGENAR Formu?a NorweskaT Ochronny sztyft do warg z filtrem SPF 20

• Intensywnie nawil?a i regeneruje delikatny naskórek suchych i pop?kanych ust,
• Zosta? oparty na wysoce nawil?aj?cej i ochronnej Formule Norweskiej, bogatej mi?dzy innymi w gliceryn?, D-pantenol, bisabolol oraz witamin? E,
• Zaprojektowany specjalnie, by u?atwi? aplikacj? nawet na najbardziej spierzchni?te usta i zapewni? poczucie komfortu zaraz po zastosowaniu,
• Kremowa konsystencja o delikatnym zapachu natychmiast przynosi ukojenie
i chroni przed dzia?aniem zimnego wiatru,
• Nie pozostawia bia?ej, lepkiej warstwy.

Pojemno?? i cena: 15 ml – 10,99 z?

  • NEUTROGENA® Formu?a Norweska Ochronny sztyft do ust SPF 4.

Sztyft do ust SPF4

• Natychmiastowa i d?ugotrwa?a ochrona dla suchych i spierzchni?tych ust,
• G??boko nawil?aj?ca formu?a koi, poprawia wygl?d i przywraca mi?kko?? Twoich ust, jednocze?nie zapewniaj?c im d?ugotrwa?? ochron? przed utrat? wilgoci,
• Zawiera filtr SPF 4.

Pojemno?? i cena: 4,8g/blister – 9,99z?

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top