Niesamowite rękawice do demakijażu GLOV! ♥

Demakija? to jedna z wa?niejszych czynno?ci ka?dej kobiety w ci?gu dnia. Pierwszy raz o Glov przeczyta?am na pewnym blogu, lecz nie do ko?ca wierzy?am w to, ?e dok?adny demakija? mo?e by? zrobiony tylko i wy??cznie wod? a jednak da si?! Korzystaj?c z uprzejmo?ci firmy Glov mia?am okazj? przetestowa? rewolucyjne r?kawice do demakija?u.

“W?ókna GLOV sa wykonane w mikro technologii , która pozwala stworzy? w?ókna cie?sze od 1 deniru. To oznacza, ?e 1 kilometr w?ókien GLOV wa?y mniej ni? 1 gram. Jedno w?ókno GLOV jest o 30 razy cie?sze od w?ókna bawe?ny i do 100 razy cie?sze od ludzkiego w?osia!” – dzi?ki czemu brud z twarzy zostaje doskonale ?ci?gni?ty.

Stworzenie tej wyj?tkowej r?kawicy wymaga?o zupe?nie nowej technologii. Zespó? Phenicoptere przez ponad 2 lata bada? tysi?ce ró?nych splotów, sk?adów i struktur w?ókien, wykonanych w mikro technologii, a? dosz?o do powstania produktów GLOV.

GLOV dok?adnie zmywa makija? i oczyszcza twarz. Kszta?t rozgwiazdy w?ókien zwi?ksza efektywno?? i szybko?? dzia?ania. Dzi?ki nim zanieczyszczenia z powierzchni skóry trafiaj? prosto do rowków w?ókien. GLOV pozostawia skór? ?wie?? i przywraca jej naturaln? równowag? hydrolipidow?. Poprzez zastosowanie samej wody pobudzamy nasz? skór? i zmuszamy j? do w?asnej pracy hydro-lipidowej.

Produkty tej firmy s? odpowiednie do ka?dego rodzaju cery. W przypadku cery t?ustej ?ci?gaj? nadmiar sebum, pozostawiaj?c skór? czyst? i matow?, natomiast przy kontakcie ze skór? such? nie podra?nia jej a pobudza dzia?anie lipidów.

11073907_924917360893339_1988707867_n

Do demakija?u potrzebujemy tylko GLOV Hydro Demaquillage i wody. GLOV jest bardzo ?agodny i nadaj? si? nawet dla osób z problemami alergicznymi. R?kawiczki w dotyku s? mi?e i mi?kkie oraz ?atwe w u?yciu. Zapakowane s? w kartonowe pude?eczko i foli?, co powoduje, ?e dotr? do nas bezpiecznie.

11084587_924916887560053_379580114_n

Po rozpakowaniu wystarczy na?o?y? j? na r?k? i zmoczy?, nast?pnie jest gotowa do u?ycia.

11082766_924916567560085_1221972598_n

11056926_924940017557740_2116576288_n

Jak wida? poni?ej r?kawiczka jest ju? po demakija?u. ?wietnie poradzi?a sobie nawet z wodoodpornym tuszem.

11081650_924940077557734_2142662044_n

Do testów otrzyma?am 3 r?kawiczki:

  • GLOV Hydro Demaquillage comfort

11082828_924917330893342_1909700742_n

11051057_924917307560011_1442892361_n

11072287_924916980893377_1779859544_n

Glov comfort to du?a r?kawica z systemem 4 rogów, dzi?ki którym poradzisz sobie ze zmyciem bardzo mocnego makija?u. Glov comfort mo?na wykorzysta? jako ciep?y kompres, by otworzy? pory przed zrobieniem maseczki.

  • GLOV Hydro Demaquillage on-the-go

11084409_924917177560024_487368594_n

11082884_924917234226685_37579372_nGlov on-the-go to niewielka r?kawiczka idealna do torebki czy baga?u podr?cznego. Pozwala na szybkie poprawienie makija?u w ci?gu dnia i od?wie?enie skóry w podró?y.

  • GLOV Hydro Demaquillage quick Treat

10887688_924917130893362_311726595_n

11078279_924917070893368_1392564190_n

Glov Quick Treat jest to najmniejsza r?kawiczka, która tak samo jak Glov on-the-go nadaje si? do torebki oraz w baga? podr?czny. Warto jest j? mie? przy sobie, szczególnie w lecie kiedy jest gor?co.

Jestem bardzo zaskoczona dzia?aniem produktów. Nie spodziewa?am si?, ?e demakija? mo?e by? tak prosty i oczywi?cie za pomoc? r?kawic Glov nie jest ju? uci??liwy ale bardzo przyjemny.  Czyszczenie ich te? jest bardzo proste, poniewa? wystarczy je przemy? najzwyklejszym myd?em i od?o?y? do wyschni?cia. Osobi?cie uwa?am, ?e bardzo dobrze jest najpierw przemy? letni? wod?, a nast?pnie zimn? ?eby domkn?? pory. R?kawiczki Glov sta?y si? jedn? z najbardziej ulubionych rzeczy w mojej kosmetyczce.

R?kawice Glov mo?na naby? w sklepie internetowym http://www.glov.co/home

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top