Nowość od Farmony – Hair Genic Bamboo & Oils!

Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona przedstawia innowacyjn? lini? do piel?gnacji w?osów suchych i zniszczonych – Hair Genic Bamboo & Oils. To po??czenie nawil?aj?cych w?a?ciwo?ci bambusa i regeneracyjnego kompleksu naturalnych olejków, które wzmacnia w?osy od cebulek a? po same ko?ce.

Bambus do Europy dotar? z Azji, gdzie symbolizuje równowag? i dobre samopoczucie. Nic dziwnego, skoro zawiera mnóstwo drogocennych substancji, takich jak: krzemionka, aminokwasy, minera?y, sacharydy, witaminy, flawonoidy. Bambus to naturalne ?ród?o krzemu, który jest jednym z najbardziej warto?ciowych sk?adników w piel?gnacji w?osów suchych i zniszczonych. To w?a?nie krzem g??boko nawil?a i wzmacnia w?osy, zapobiega ich puszeniu, a zawarte w nim antyutleniacze dodatkowo chroni? kolor.

Za dzia?anie nawil?aj?ce i regeneruj?ce w nowej linii Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Hair Genic Bamboo & Oils odpowiedzialny jest te? kompleks wyselekcjonowanych olejków ro?linnych: oleju arganowego, awokado i makadamia, znanych ze swojego zbawiennego wp?ywu na struktur? w?osów.

Po??czenie si? bambusa i olejków ro?linnych wspomaganych dzia?aniem keratyny i ekstraktu z pomara?czy sprawia, ?e w?osy zyskuj? nowy, zdrowy wygl?d. S? g??boko zregenerowane, optymalnie nawil?one, od?ywione i wzmocnione od cebulek a? po same ko?ce. Sk?adniki aktywne odbudowuj? struktur? w?osa, scalaj? ko?cówki i zapobiegaj? ich ponownemu rozdwajaniu, a tak?e chroni? przed wp?ywem czynników zewn?trznych, wysuszeniem, puszeniem si?, przywracaj? mi?kko??, blask i u?atwiaj? stylizacj?.

  • Sk?adniki aktywne:

 

  • Bamboo Extract – bogate ?ród?o cennych sk?adników, takich jak: krzemionka, aminokwasy, minera?y, sacharydy, witaminy, flawonoidy. Jako naturalne ?ród?o krzemu g??boko nawil?a w?osy, wzmacnia je i zapobiega ich puszeniu, a zawarte w nich antyutleniacze chroni? kolor.

 

  • MultiOils Complex – po??czenie drogocennych olejków ro?linnych: oleju arganowego, awokado i makadamia, które intensywnie regeneruj?, od?ywiaj? i wzmacniaj? struktur? w?osów.

 

  • HydroKeratin Complex – chroni w?osy przed uszkodzeniami, naprawia je, kondycjonuje, zwi?ksza elastyczno??, redukuje ryzyko zniszczenia i sk?onno?? do rozdwajania si? ko?cówek.

 

  • Hair Booster Complex – zaawansowany kompleks, w sk?ad którego wchodzi: keratyna, ceramidy i proteiny pszeniczne. Takie innowacyjne po??czenie zapewnia dog??bn? regeneracj? i odbudow? zniszczonych w?osów. Nawil?a je i chroni przed utrat? wody, a tak?e niekorzystnym dzia?aniem czynników zewn?trznych. Wyra?nie poprawia wygl?d i wytrzyma?o?? w?osów.

 

  • ProFiber System – wysoce skuteczne po??czenie sk?adników kondycjonuj?cych, które u?atwiaj? rozczesywanie, odtwarzaj? dynamik? zdrowych w?osów, dodatkowo chroni? przed dzia?aniem wysokiej temperatury i przed?u?aj? trwa?o?? koloru, w przypadku w?osów farbowanych.

 

  • Ekstrakt z pomara?czy – wzmacnia cebulki, pobudza wzrost w?osa i od?wie?a skór? g?owy.

Produkty w serii Bamboo & Oils:

  • Farmona, Hair Genic Bamboo & Oils, Szampon wzmacniaj?cy:

white 450x450

Szampon wzmacniaj?cy Bamboo & Oils nowej generacji, przeznaczony do piel?gnacji w?osów suchych, zniszczonych i wymagaj?cych regeneracji, oparty na innowacyjnej formule, wykorzystuj?cej wzmacniaj?ce w?a?ciwo?ci ekstraktu z bambusa i od?ywcze dzia?anie olejków ro?linnych. Doskonale oczyszcza, a jednocze?nie zapewnia intensywn? ochron? przed wysuszeniem struktury w?osa. Zaawansowana receptura, bogata w kompleks HydroKeratin i MultiOils, gwarantuje natychmiastowe wyg?adzenie, przywraca w?osom mi?kko??, poprawia ich elastyczno?? i wytrzyma?o??.

400 ml – 14 z?

  • Farmona, Hair Genic Bamboo & Oils, Od?ywka ochronna w sprayu

Farmona_Hair Genic Bamboo&Oils od?ywka ochronna do w?osów w sprayu

Ekspresowa Od?ywka ochronna Bamboo & Oilsw sprayu opracowana z my?l? o w?osach suchych, zniszczonych i wymagaj?cych regeneracji, oparta na innowacyjnej formule, wykorzystuj?cej wzmacniaj?ce w?a?ciwo?ci ekstraktu z bambusa i od?ywcze dzia?anie olejków ro?linnych. Wysoce skuteczna receptura o wielokierunkowym dzia?aniu:
– optymalnie nawil?a i od?ywia w?osy,
– odbudowuje ich struktur? i wzmacnia je od cebulek a? po same ko?ce,
– chroni w?osy przed wp?ywem czynników zewn?trznych, które przyczyniaj? si? do ich os?abienia: promieniami s?onecznymi, wiatrem, chlorowan? wod?, wysok? temperatur? w trakcie stylizacji w?osów,
– u?atwia rozczesywanie i redukuje efekt puszenia, zapewnia mi?kko?? i zdrowy po?ysk.
Dodatkowo zapewni ochron? koloru w przypadku w?osów farbowanych. Mgie?ka nie obci??a i nie skleja w?osów.

200 ml – 14 z?

  • Farmona, Hair Genic Bamboo & Oils, Maska odbudowuj?ca

Farmona_Hair Genic Bamboo&Oils maska odbudowuj?ca do w?osów

Maska odbudowuj?ca Bamboo & Oils do w?osów suchych i zniszczonych, oparta na innowacyjnej formule, wykorzystuj?cej wzmacniaj?ce w?a?ciwo?ci ekstraktu z bambusa i od?ywcze dzia?anie olejków ro?linnych. Wysoce skuteczny Hair Booster Complex, precyzyjnie i dog??bnie regeneruje uszkodzon? struktur? w?osów oraz wype?nia p?kni?cia. Kremowa konsystencja Maski otula ka?de w?ókno w?osa, intensywnie je nawil?a i od?ywia. Zapewnia natychmiastowy efekt wyg?adzenia i wyra?nie poprawia wygl?d w?osów.

300 ml – 14 z?

 

 

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top