Nowy żel pod prysznic Dove Caring Protection!

G?adka, nawil?ona i mi?kka – taka skóra jest marzeniem wielu kobiet. Niestety szczególnie po lecie potrzebuje odpowiedniej piel?gnacji.

Skóra pozbawiona odpowiedniej ochrony nara?ona jest na szkodliwy wp?yw czynników zewn?trznych – promieniowanie s?oneczne, wiatr, wysokie temperatury i zanieczyszczenia sprawiaj?, ?e staje si? sucha i szorstka. Tymczasem o kondycj? skóry mo?na zadba? ju? pod prysznicem.

Z my?l? o piel?gnacji skóry po lecie powsta? od?ywczy ?el pod prysznic Dove Caring Protection z naturalnych olejków. Bogata formu?a ?elu od?ywia skór?, pozostawia j? jedwabi?cie g?adk? ju? po pierwszej k?pieli.

Na kondycj? i wygl?d skóry pracujemy ca?y rok. Nie bez znaczenia jest dieta i nawyki piel?gnacyjne. Nale?y pami?ta?, ?e szczególnie po lecie skóra wymaga odpowiedniej piel?gnacji. Podczas wakacji jest nara?ona na intensywne promieniowanie s?oneczne, do tego dochodzi suche powietrze, zanieczyszczenia i k?piele w morskiej czy chlorowanej wodzie. Skóra staj? si? przesuszona i szorstka. Wymaga odpowiedniej piel?gnacji, która przywróci jej równowag? i komfort.

Na ratunek suchej skórze – DOVE Caring Protection

Rozwi?zaniem problemu jest odpowiednia piel?gnacja – delikatne oczyszczanie po??czone z nawil?eniem skóry, pozwala ju? na etapie k?pieli zatroszczy? si? o kondycj? skóry. Dlatego warto wybra? kosmetyki o bogatej, zaawansowanej formule – takiej jak DOVE CARING PROTECTION ?el pod prysznic z formu?? Nutrium Moisture™ i olejkiem z nasion s?onecznika , który regeneruje naskórek – wi??e wod? i zapobiega jej odparowaniu, a tak?e pomo?e przywróci? równowag? hydrolipidow? skóry.

Przechwytywanie w trybie pe?noekranowym 2014-09-26 163340.bmp

Przechwytywanie w trybie pe?noekranowym 2014-09-26 163527.bmp

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top