Oliwki JOHNSON’S® Baby doskonałe dla Ciebie i Twojego dziecka

Jak przygotowa? skór? na nadej?cie lata? Stosuj systematycznie oliwki JOHNSON’S® Baby. To idealny produkt nie tylko dla Twojego dziecka, ale równie? dla Ciebie! Oliwki Johnson’s® Baby odpowiednio zadbaj? o Wasz? skór? i przygotuj? j? na lato.

Wreszcie mamy lato! Zarówno Ty, jak i Twoje dziecko uwielbiacie ciep?e miesi?ce, podczas których mo?ecie cieszy? si? pi?kn? pogod?, gor?cym s?o?cem i zabawami sp?dzaniem czasu na ?wie?ym powietrzu. Podczas urlopu nad morzem albo wyjazdu w góry; w trakcie zabawy w piaskownicy czy na spacerze…

Wasza skóra nieustannie jest nara?ona na dzia?anie promieni s?onecznych, które niestety wysuszaj? Twoj?, jak i delikatn? skór? male?stwa. Jak sobie z tym radzi?? JOHNSON’S® Baby oferuje idealny produkt zarówno dla Ciebie, jak i Twojego dziecka. To doskona?a propozycja dla Was obojga! Ju? nie musisz kupowa? balsamu dla siebie – ?mia?o u?ywaj kosmetyku JOHNSON’S® Baby, który zatrzymuje dwukrotnie wi?cej wilgoci od tradycyjnych produktów. Oliwki JOHNSON’S® Baby spisz? si? doskonale: wspaniale przygotuj? Ciebie i male?stwo na nadej?cie lata i zatroszcz? si? o Wasz? skór?.

JOHNSON’S® Baby ?agodna oliwka

JOHNSON'S Baby oliwka 200ml

Idealna do codziennego stosowania, o naturalnym zapachu. Oliwka JOHNSON’S® Baby nie zawiera ?adnych konserwantów, dodatków ani barwników, a jej formu?a poddawana jest rygorystycznym testom oraz analizom, w celu zapewnienia wysokiej jako?ci i bezpiecze?stwa stosowania. Sugerowana cena: 200ml/12,49 z?

JOHNSON’S® Baby ?agodna oliwka z aloesem

JOHNSON'S Baby oliwka aloesowa 200ml

JOHNSON’S® Baby Oliwka z aloesem oczyszcza i jednocze?nie piel?gnuje skór?. Znany z w?a?ciwo?ci koj?cych i piel?gnacyjnych ekstrakt z aloesu wzbogaca oliwk? sprawiaj?c, ?e ?agodnie oczyszcza i piel?gnuje zarówno skór? niemowl?t jak i osób doros?ych. Sugerowana cena: 200ml/12,49 z?

JOHNSON’S® Baby Bedtime oliwka na dobranoc

JOHNSON'S Baby Bedtime oliwka 200ml

JOHNSON’S® Baby Bedtime oliwka na dobranoc zawiera aromatyczny kompleks Natural Calm™, który delikatnie odpr??a i uspokaja skór? oraz wspomaga spokojny sen. Nie zawiera barwników ani konserwantów. Jest przyjazna dla skóry, co potwierdzaj? badania dermatologiczne. Sugerowana cena: 200ml/12,49 z?

JOHNSON’S® Baby Oliwki w ?elu

JOHNSON'S Baby oliwka w ?elu kwiatowa ?wie?o?? 200ml

JOHNSON'S Baby oliwka w ?elu rumiankowa 200ml

 

Unikalna oliwka piel?gnacyjna w formie ?elu. Dzi?ki tej postaci wyj?tkowo ?atwo si? nak?ada i rozsmarowuje. To intensywna piel?gnacja nawil?aj?ca zarówno dla skóry dziecka jak i osób doros?ych. Oliwka w ?elu dost?pna jest w dwóch wariantach:
– oliwka w ?elu z rumiankiem s?yn?cym ze swoich ?agodz?cych w?a?ciwo?ci
– oliwka w ?elu o zapachu ?wie?ych kwiatów. Sugerowana cena: 200ml/13,49 z?

Rytua? piel?gnacji JOHNSON’S® Baby – 2 razy wi?cej nawil?enia dla Twojej skóry

Sekretem rytua?u piel?gnacyjnego JOHNSON’S® Baby jest aplikacja tej oliwki na mokr? skór?, dzi?ki czemu zatrzymamy dwukrotnie wi?cej wilgoci ni? stosuj?c nawet wiod?ce balsamy.

Swoj? wysok? skuteczno?? oliwka zawdzi?cza olejowi parafinowanemu – sk?adnikowi zaliczanemu do grupy emolientów. Dermatolodzy podkre?laj?, ?e olej parafinowy jest jedn? z najskuteczniejszych substancji nawil?aj?cych. Tworzy on na skórze warstw? okluzyjn?, która zmi?kcza i wyg?adza naskórek, zapobiega nadmiernemu parowaniu wody ze skóry oraz nadaje niezwyk?? mi?kko?? i g?adko??. Po prostu Twoja skóra mo?e by? tak mi?kka jak skóra dziecka.

3 kroki do mi?kko?ci

  • We? prysznic lub k?piel

Twoje cia?o mo?e potrzebowa? tak?e rewitalizuj?cego z?uszczania by w pe?ni skorzysta?
z benefitów nawil?ania oliwk? JOHNSON’S® Baby.

  • Zastosuj oliwk? JOHNSON’S® Baby

Gdy Twoja skóra jest jeszcze wilgotna nanie? na cia?o oliwk? JOHNSON’S® Baby. Oliwka rozprowadza si? tak ?atwo, ?e zd??ysz j? na?o?y? nawet podczas zabieganego poranka.

  • Osusz cia?o

Staraj si? nie wyciera? skóry, ale osusz j? delikatnie. Gdy Twoje cia?o jest ju? suche owi? je mi?kkim szlafrokiem i ciesz si? nieodpart? mi?kko?ci? swojej skóry.

Polskie Towarzystwo Alergologiczne rekomenduje

uytuy

 

 

 

 

Ten wyj?tkowy symbol zosta? przyznany produktom JOHNSON’S® Baby przez ekspertów z Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, którzy rekomenduj? kosmetyki marki JOHNSON’S® Baby do piel?gnacji skóry noworodków i dzieci.
Jest to dowód uznania dla wysokiej jako?ci i delikatno?ci produktów, podkre?laj?cy bezpiecze?stwo ich stosowania u dzieci.

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top