Rana to anatomiczne przerwanie ciągłości błony śluzowej lub skóry oraz znajdujących się głębiej tkanek pod wpływem działania czynnika uszkadzającego, którym może być: uraz termiczny (odmrożenie, oparzenie), uraz mechaniczny, uraz chemiczny (żrące substancje chemiczne) czy energia promienista (promieniowanie słoneczne). Drobne rany zdarzają się dość często w warunkach domowych, wystarczy zaledwie chwila nieuwagi w trakcie pracy w kuchni. Co warto wiedzieć o opatrywaniu ran w warunkach domowych?

Jak wygląda postępowanie w przypadku rany?

Proces opatrywania rany zazwyczaj przebiega wieloetapowo. Pierwszym działaniem powinno być dokładne obejrzenie miejsca zranienia oraz ocena czy konieczna jest konsultacja lekarska. Należy ocenić ranę pod kątem jej głębokości, typu, stopnie jej zabrudzenia, nasilenia krwawienia (gdy krwawienie jest nasilone, niezbędne jest zeszycie rany) oraz obecności obcych ciał. Gdy na powierzchni rany występuje niewielkie krwawienie, to konieczne jest zatamowanie go poprzez ucisk miejsca krwawienia. Następne działania powinny być ukierunkowane na zabezpieczenie rany przed zanieczyszczeniami i zakażeniem. W tym celu zaleca się przepłukać powierzchnie rany wodą lub solą fizjologiczną, a kolejno jej powierzchnię zdezynfekować za pomocą środka bakteriobójczego. Na koniec należy zastosować gazę i opatrunek, najlepiej jałowy.

Gazy i inne akcesoria opatrunkowe – jak zrobić opatrunek?

Przed przystąpieniem do wykonania opatrunku, konieczne jest umycie rąk mydłem antybakteryjnym oraz spłukanie ich pod ciepłą bieżącą wodą, a kolejno przetarcie środkiem przeznaczonym do odkażania rąk.

W trakcie opatrywania rany należy przede wszystkim uważać, aby jej nie zakazić. Po przemyciu brzegów rany środkiem odkażającym należy skorzystać z jałowej gazy, którą zaleca się przyłożyć bezpośrednio na powierzchnię rany. W celu utrzymania jałowości opatrunku najlepszym rozwiązaniem jest posługiwanie się wygodnymi szczupaczkami. Nożyki wykorzystywane przy opatrunku również powinny być wyjałowione. Pozostałości z poprzedniego opatrunku, takie jak bandaże czy strzępy gazy, należy zutylizować np. spalić.

Czym jest oraz jak sobie radzić z oparzeniem?

Oparzenie to uszkodzenie skóry i nierzadko głębiej położonych tkanek na skutek kontaktu skóry z wysoką temperaturą, prądem elektrycznym czy chemikaliami. Stosunkowo najczęściej w warunkach domowych dochodzi do oparzeń termicznych, będących konsekwencją kontaktu z wrzątkiem, płomieniami, gorącą zupą, parą wodną, żelazkiem czy grzejnikiem.

Pierwszym działaniem, jakie należy podjąć w przypadku oparzeń, jest najszybsze schłodzenie miejsca oparzenia zimną lub letnią czystą wodą, najlepiej bezpośrednio z kranu. Proces schłodzenia powinien trwać do czasu, aż miejsce oparzenia przestanie boleć, a więc około 15-20 minut. Po schłodzeniu miejsce oparzenia należy przykryć nieprzywierającym, suchym i czystym opatrunkiem.