Plisowane spódnice znowu w modzie?

Plisowane spódniczki znowu wróci?y do mody. Ale w tym sezonie nie w ciemnych kolorach takich jak granat itp. tylko w ca?kiem innej palecie kolorów. W tym roku wybieramy kolory pastelowe- mi?towy, pudrowy ró? oraz be?. Do plisowanych spódnic nale?y nosi? lu?ne T-shirty. Absolutnie wykluczamy sztywne koszule.  Plisy s? modowym przebojem, lecz nie ka?dy b?dzie wygl?da? w […]

SMS Audio Over-Ear Wired okiem kobiety

Coraz wi?cej s?awnych osób postanawia zaj?? si? tworzeniem wszelakich urz?dze?. Jednym z nich jest znany przede wszystkim ze swojej muzyki 50 Cent, który kontrolowa? produkcj? s?uchawek pocz?wszy od wygl?du ko?cz?c na decyzjach biznesowych. Linia SMS Audio w zestawie posiada s?uchawki bezprzewodowe oraz przewodowe. Mia?am przyjemno?? testowania modelu SMS Audio Over-Ear Wired. Zapraszam do lektury testu […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top