Pareo- w sam raz na plaże!

Pareo jest to zwiewna, letnia chusta. Nie mo?na si? bez niej obej?? szczególnie podczas pobytu nad morzem, jeziorem itp.  Do czego s?u?y?  Przede wszystkim, w tak? chust? mo?na si? ubra?, je?li mamy ochot? na chwil? wyj?? gdzie? poza pla??. Równie? mo?na si? na niej po?o?y? i b?dzie nam s?u?y?a jako r?cznik a nawet mo?na wk?ada? do niej ró?ne rzeczy i zrobi? z niej torb?. 

Jak ju? wiem Pareo mo?emy wi?za? na ro?ne sposoby, m.in.:

32727_b1_pvimagespol_pl_sloggi-swim-Ocean-Highlight-PAREO-9965_1

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top