Perfumeria Mon Credo w Placu Unii City Shopping

Mon Credo posiada w swojej ofercie ponad 80 marek zapachowych, piel?gnacyjnych i makija?owych. W perfumerii znajdziemy zarówno popularne wody toaletowe i perfumowane, jak równie? luksusowe ekstrakty perfum. Poza wyj?tkowymi zapachami, jak Designer Shaik, Bond no 9, Neela Vermeire Creations czy Parfums de Marly, w?ród propozycji znajdziemy tak?e unikatowe marki, jak np. Kaloo czy kosmetyki do makija?u Serge Lutens. W ofercie znajduj? si? tak?e wyj?tkowe linie kosmetyczne Biodroga Institut, Futuresse, Guerlain, Sisley, Nougat oraz Valmont, a tak?e wn?trzarskie, jak Martinato Mariella – w?oska marka produkuj?ca luksusowe akcesoria z materia?ów najwy?szej jako?ci.

Mon Credo to miejsce wyj?tkowe, przepe?nione luksusem, sprzyjaj?ce relaksowi. Perfumeria powsta?a z my?l? o najbardziej wymagaj?cych Klientach, którzy mog? liczy? na profesjonaln? obs?ug?, komfort i niezwyk?? przyjemno?? zakupów.

Otwarcie perfumerii Mon Credo w Placu Unii City Shopping odb?dzie si? 14 maja. Salon o powierzchni 58 m2 znajduje si? na poziomie +1.

Posts created 115

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top