Plisowane spódnice znowu w modzie?

Plisowane spódniczki znowu wróci?y do mody. Ale w tym sezonie nie w ciemnych kolorach takich jak granat itp. tylko w ca?kiem innej palecie kolorów. W tym roku wybieramy kolory pastelowe- mi?towy, pudrowy ró? oraz be?. Do plisowanych spódnic nale?y nosi? lu?ne T-shirty. Absolutnie wykluczamy sztywne koszule.

z11434537X,Plisowane-spodnice-i-sukienki--Zara--169zlzara169 Plisy s? modowym przebojem, lecz nie ka?dy b?dzie wygl?da? w nich dobrze. Po pierwsze, krótkie plisowane spódniczki s? odpowiednie dla kobiet o  szczup?ej budowie cia?a, poniewa? potrafi? bardzo poszerzy? biodra. Du?o bezpieczniejsze s? d?ugie spódnice. Je?li chcemy wi?cej ukry?, zawsze mo?emy je nosi? z wyci?gni?t? na wierzch bluzk?.

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top