W 2020 r. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. W związku z tym zmieniły się zasady co do podróżowania, a przede wszystkim pracy cudzoziemców w tym kraju. O czym należy pamiętać, jeśli chce się podjąć pracę w Wielkiej Brytanii? Czy obowiązują nas nowe zasady?

Od kiedy wyjście Anglii z UE jest skuteczne?

Opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię stało się skuteczne praktycznie od 1 stycznia 2021 roku. Wówczas bowiem skończył się okres przejściowy. Od tego dnia obowiązują już nowe zasady, do których należy się dostosować, jeśli chcemy podjąć pracę zarobkową w tym kraju.

Praca w Wielkiej Brytanii – czy potrzebna jest wiza?

Pierwszą kwestią, o której warto pamiętać jest to, że zmieniły się kwestie dotyczące możliwości przebywania cudzoziemców w Wielkiej Brytanii. W czasie, gdy Anglia należała jeszcze do Unii Europejskiej, można było przekroczyć jej granice na podstawie dowodu osobistego (jeśli było się obywatelem kraju należącego do UE). Taka zasada jest utrzymana tylko do 1 października 2021 roku – po tym dniu konieczne będzie posiadanie paszportu. Ponadto na terenie Wielkiej Brytanii przebywać można obecnie bez wizy jedynie przez 6 miesięcy, jeśli wyjazd ma charakter turystyczny, rodzinny bądź jest związany z nauką, albo biznesem.

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii po Brexicie – na jakich zasadach?

Wiele osób planujących osiągać dochód w Anglii zadaje sobie pytanie, w jaki sposób wygląda zwrot podatku z Wielkiej Brytanii po Brexicie. Osoba, która posiada centrum swoich interesów życiowych w Polsce, jednak uzyskuje dochody w Anglii, podlega opodatkowaniu w tych dwóch krajach. Nie należy jednak bać się o zwrot podatku z Wielkiej Brytanii – Polskę i Anglię obowiązuje bowiem konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. W powyższej sytuacji od zobowiązania podatkowego w Polsce odliczamy kwotę podatku należnego w Wielkiej Brytanii.

Czy każdy może podjąć pracę w Wielkiej Brytanii?

Po wyjściu Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej, znacznie trudniejszy jest wyjazd zarobkowy do tego kraju dla Polaków, którzy nie posiadają wyższego wykształcenia i chcą jedynie dorobić sobie w tym kraju, na przykład pracując sezonowo. Dla pracowników sezonowych bowiem również wymagane jest zdobycie wizy. Znacznie trudniej będzie także takim osobom, które nie znają języka angielskiego. Dziś małe jest prawdopodobieństwo tego, że osoba niemówiąca po angielsku będzie mogła podjąć pracę w Wielkiej Brytanii – związane jest to z brytyjskim punktowym systemem imigracyjnym.

Czym jest punktowy system imigracyjny?

Aby możliwe było podjęcie pracy w Wielkiej Brytanii, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku oraz zdobycie wystarczającej liczby punktów w punktowym systemie imigracyjnym. Punkty dostaje się tam między innymi za wykształcenie czy znajomość języka angielskiego. Władze Wielkiej Brytanii chcą dzięki temu ograniczyć napływ do kraju niewykwalifikowanych pracowników fizycznych.