Rozpieszczająca pielęgnacja – Dove Purely Pampering z kremem pistacjowym i magnolią ♥

Dove wie, ?e ka?da kobieta pragnie czu? si? pi?kna w swojej skórze. Wie równie? jak sprawi?, aby codzienna piel?gnacja by?a niezwykle przyjemnym rytua?em. ?el i balsam Dove Purely Pampering z kremem pistacjowym i magnoli? to nowy duet, który nie tylko zadba o cia?o, ale tak?e rozpie?ci zmys?y aksamitn? konsystencj? i niezwyk?? kompozycj? zapachow?.

Dove wie, ?e dla kobiet równie wa?na, co skuteczno?? kosmetyków jest przyjemno?? ich stosowania. Konsystencja, aplikacja, zapach to elementy, które nie umkn? kobiecej uwadze. Dlatego eksperci Dove nieustannie pracuj? nad formu?ami, które skuteczno?? dzia?ania ??cz? z komfortem stosowania. Tak w?a?nie powsta?a NOWO?? – linia piel?gnuj?cych cia?o i koj?cych zmys?y kosmetyków Dove Purely Pampering z kremem pistacjowym i magnoli?, które kusz? niezwyk?ym zapachem.

Rozpieszczaj?ca piel?gnacja

Piel?gnacja czy chwila relaksu i wytchnienia? A mo?e jedno i drugie. Wystarczy si?gn?? po ?el i balsam Dove Purely Pampering z kremem pistacjowym i magnoli?, które przywracaj? skórze odpowiedni poziom nawil?enia, mi?kko?? i zdrowy wygl?d. Przyjemno?? stosowania gwarantuje aksamitna konsystencja kosmetyków i zniewalaj?cy zmys?y zapach – lekki, s?odki, apetyczny. Wszystko za spraw? dwóch niezwyk?ych sk?adników – pistacji i magnolii, które s?yn? z korzystnego wp?ywu na skór?.

 1. Pistacje – s? bogatym ?ród?em antyoksydantów, witamin z grupy B, A i E – zapobiegaj? przedwczesnemu starzeniu si? skóry i dbaj? o jej m?ody wygl?d.
 2. Magnolia – ekstrakt z tej ro?liny wykorzystywany jest w kosmetykach ze wzgl?du na w?a?ciwo?ci koj?ce spowalniaj?ce powstawanie zmarszczek.

?el pod prysznic z kremem pistacjowym i magnoli? Dove Purely Pampering

Dove Purely pampering ?el pod prysznic magnolia i pistacja 250 ml, cena 11,49 z?

 1. Formu?a Nutrium Moisture™– unikalne po??czenie sk?adników od?ywczych,
  naturalnie wyst?puj?cych w skórze i nawil?aj?cych, piel?gnuje skór?
 2. Nadaje skórze g?adko?? i mi?kko??
 3. Zmys?owa kompozycja zapachowa kremu pistacjowego i magnolii
  gwarantuje odpr??enie i relaks

Opakowanie i rekomendowana cena: 250 ml – ok. 11,49 PLN

Od?ywczy balsam do cia?a z kremem pistacjowym i magnoli? Dove Purely Pampering

Dove Purely pamepring balsam magnolia i pistacja 250ml, cena 14,99 z?

 1. Nawil?a i od?ywia skór? przez 24 godziny
 2. Zawiera od?ywczy ekstrakt pistacji
 3. Ma relaksuj?cy i rozpieszczaj?cy zapach pistacji i magnolii,
  dzi?ki czemu pomaga przywróci? wewn?trzn? harmoni?
 4. Zawiera unikalny Deep Care Complex™ z naturalnymi dla skóry
  sk?adnikami od?ywiaj?cymi oraz bogatym olejkiem, który g??boko
  od?ywia wierzchnie warstwy naskórka i wspomaga regeneracj?

Opakowanie i rekomendowana cena: 250 ml – 14,99PLN

Ekspertyza DOVE

Marka Dove pragnie, aby ka?da kobieta na ?wiecie czu?a si? pi?kna i wyj?tkowa. Dlatego tworzy innowacyjne kosmetyki, które w szcze­gólny sposób piel?gnuj? skór?, dbaj?c o doskona?y wygl?d i dobre samopoczucie kobiet.

?ele pod prysznic Dove z formu?? Nutrium Moisture™ ?agodnie myj? skór?, zapewniaj?c jej odpowiedni poziom nawil?enia. Wszystko za spraw? wyj?tkowo delikatnych sk?ad­ników myj?cych, dzia?aj?cych w po??czeniu z kwasem stearynowym, które wnikaj?c w g??b naskórka wzmacniaj? jego struktur?.

Ponadto formu?a Nutrium Moisture™ zawiera substancje uzupe?niaj?ce barier? lipidow? naskórka: naturalnie wyst?puj?ce w skórze kwasy t?uszczowe (stearynowy) oraz gliceryn?, która z kolei ma zdolno?? wi?zania wody w naskórku. Udowodniono, ?e absorpcja sk?adników w g??b naskórka pomaga uszczelnia? jego powierzchni? i zapobiega utracie wody, jednocze?nie umacniaj?c zewn?trzn? powierzchni? p?aszcza lipidowego, jako barier? ochronn?.

Balsamy Dove zawieraj? kompleks sk?adników od?ywczych i nawil?aj?cych, identycznych z naturalnie wyst?puj?cymi w skórze, znanych z korzystnego wp?ywu na procesy biologiczne na poziomie naskórka (m.in. olej s?onecznikowy, CLA, Aminokwasy i Humektanty). Dzi?ki temu skutecznie piel?gnuj? – wspomagaj? w?a?ciwo?ci barierowe skóry, przyci?gaj? i zatrzymuj? niezb?dn? w naskórku wod?. Balsamy Dove z formu?? Deep Care Complex™ i witamin? E zapewniaj? skórze odpowiedni poziom nawil?enia, od?ywienia i zdrowy wygl?d przez 24h.

 

Posts created 900

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top