Kwestie prawne są szczególnie wtedy dla nas ważne, gdy dochodzi do rozstania pomiędzy małżonkami. Statystyki pokazują, że coraz częściej zapada decyzja o separacji. Trzeba jednak wiedzieć, jakie skutki będzie miało takie orzeczenie dla obydwu stron.

Co będzie za sobą pociągać separacja?

Konflikty w rodzinie to nigdy nie jest komfortowa sytuacja zarówno dla małżonków jak też dla dzieci. Ostatecznie jednak jeżeli już nie można dojść do porozumienia i wszelkie formy negocjacji zawiodły, to w takich okolicznościach najlepiej jest się skontaktować z prawnikiem. Wtedy też bardzo często zaproponowana będzie separacja Kraków oferuje całe mnóstwo usług prawnych proponowanych przez adwokatów i radców. Wtedy też proponowanych jest wiele bardzo różnych rozwiązań, ale przede wszystkim musimy najpierw wiedzieć, jakie będą konkretnie skutki tego rodzaju orzeczenia. Na pewno będzie tutaj zastosowana rozdzielność majątkowa. Od chwili gdy będzie zastosowane to orzeczenie, wtedy każdy będzie zarabiać oddzielnie na swój majątek. Natomiast majątek wspólny sprzed okresu separacji może ulec podziałowi. Dodatkowo separacja będzie pociągać za sobą wyłączenie dziedziczenia. Są tutaj oczywiście wyjątki, które może określać testament. Kolejnym następstwem będzie brak domniemania pochodzenia dziecka, gdy urodzi się ono po upływie 300 dni od wydania orzeczenia o separacji. Separacja, o czym należy też pamiętać, będzie pociągać za sobą obowiązek pomocy. Chodzi o to, że małżonkowie są wtedy zobowiązani do udzielenia wzajemnej pomocy w przypadku, gdyby wymagały tego tak zwane względy słuszności.

Czy po separacji trzeba płacić alimenty?

Kolejną kwestią, o której nie zawsze pamiętamy, będą alimenty pomiędzy małżonkami. Nakładać będzie je właśnie dla nas w razie potrzeby separacja Kraków jest miastem, gdzie na szczęście znajdziemy wielu doświadczonych prawników, którzy będą nam mogli wszystko wyjaśnić krok po kroku. Każdy adwokat lub radca wyjaśni, że w przypadkach, które określa prawo pomiędzy małżonkami, będzie powstawać obowiązek uiszczenia alimentów, co jest także nieograniczone czasowo. Poza tym w przypadku separacji sąd ma obowiązek orzec, w jakim zakresie małżonkowie będą mieli obowiązek ponoszenia kosztów wychowania i utrzymania dzieci. Kwestią sporną w takich okolicznościach bardzo często jest też władza rodzicielska. Sąd tutaj oczywiście musi podjąć decyzję, jak będzie wyglądać podział ról, jeżeli chodzi o małżonków. W zależności od okoliczności władza rodzicielska może być oczywiście ograniczona w pewnym zakresie w przypadku jednego z rodziców.